Kuvaa tietyin aikavälein

Kamera voi ottaa automaattisesti valokuvia esimääritetyin aikavälein.

 1. Kuvaustila
 2. joustava painike 3 ()
 3. Valitse tyyli
 4. valitse monivalitsimella
 5. joustava painike 4 ()
Joustava painikeKuvaus
Kuvaa 30 s. väleinOttaa kuvan 30 sekunnin välein.
Otettavien kuvien enimmäismäärä: noin 280 kuvaa
Kuvaa kerran minuutissaOttaa kuvan minuutin välein.
Otettavien kuvien enimmäismäärä: noin 140 kuvaa
Kuvaa 5 minuutin väleinOttaa kuvan viiden minuutin välein.
Otettavien kuvien enimmäismäärä: noin 30 kuvaa
 1. Valitse kuvausaikaväli joustavalla painikkeella 2, 3 tai 4.
 2. Ota ensimmäinen kuva painamalla laukaisin pohjaan.
  • Kun kamera havaitsee ihmiskasvot, se tarkentaa kasvoihin.
   Kasvojentunnistuksen käyttö
  • Näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu kuvien välillä.
  • Näyttö käynnistyy automaattisesti uudelleen juuri ennen seuraavan kuvan ottamista.
 3. Lopeta kuvaus painamalla laukaisin puoleenväliin.
  • Kun kuvia on otettu asetettu enimmäismäärä, kuvaus loppuu automaattisesti.

[Kuvaa tietyin aikavälein] -toimintoa koskevia huomautuksia