Lisää valoraidat

Valojuovat, kuten auton valojen juovat tai tähtien liikkeet, tallennetaan.
Kamera tallentaa liikkuvat kohteet automaattisesti säännöllisin väliajoin, vertaa kutakin kuvaa, yhdistää vain niiden kirkkaimmat alueet ja tallentaa ne sitten yhdeksi kuvaksi.

 1. Kuvaustila
 2. joustava painike 3 ()
 3. Valitse tyyli
 4. valitse monivalitsimella
 5. joustava painike 4 ()
Joustava painikeKuvaus
YömaisematKäytetään auton valojen juovien kuvaamiseen yömaisemataustaa vasten.
 • Kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevalle alueelle.
 • Kuvia otetaan 4 sekunnin suljinajalla. Kun on otettu 50 kuvaa, kamera lopettaa kuvaamisen automaattisesti.
 • Jokaista otettua 10 kuvaa kohden tallennetaan automaattisesti yhdistelmäkuva päällekkäisistä juovista kuvauksen alusta lähtien.
 • Valokuvien koko on aina 1280 × 960 kuvapistettä.
YötaivasKäytetään tähtien liikkeiden kuvaamiseen.
 • Kamera tarkentaa äärettömyyteen.
 • Kuvia otetaan 25 sekunnin suljinajalla. Kun on otettu 300 kuvaa, kamera lopettaa kuvaamisen automaattisesti.
 • Jokaista otettua 30 kuvaa kohden tallennetaan automaattisesti yhdistelmäkuva päällekkäisistä juovista kuvauksen alusta lähtien.
 • Valokuvien koko on aina 2048 × 1536 kuvapistettä.
 1. Valitse asetus painamalla joustavaa painiketta 2 tai 3.
 2. Käynnistä kuvaus.
  • Näyttö saattaa sammua kuvausvälin aikana.
 3. Kuvauksen voi lopettaa ennen sen automaattista päättymistä painamalla joustavaa painiketta 1 ().
  • Kun halutut radat on saatu, lopeta kuvaus. Jos kuvausta jatketaan, yhdistettyjen alueiden yksityiskohtia saattaa kadota.

[Lisää valoraidat] -toimintoa koskevia huomautuksia

 • Varmista, että akun varaustaso on riittävä, jotta kameran virta ei katkea kuvauksen aikana.
 • Kuvia ei voi ottaa ilman muistikorttia.
 • Muistikorttia ei saa poistaa ennen kuin kuvaus on päättynyt.
 • Tätä toimintoa ei välttämättä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa.
  Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvauksen kanssa

Jäljellä oleva aika

Voit tarkistaa näytöstä jäljellä olevan ajan ennen kuvauksen automaattista päättymistä.