Zoomauksen käyttäminen

Kun monivalitsinta painetaan, objektiivin asento muuttuu.

Digitaalizoomaus ja Dynamic Fine Zoom

Zoomauksen ilmaisin muuttuu siniseksi, kun digitaalizoomaus aktivoidaan, ja se muuttuu keltaiseksi, kun zoomin suurennosta lisätään.

  • Zoomauksen ilmaisin on sininen: Kuvanlaatu ei heikkene huomattavasti käyttämällä Dynamic Fine Zoom -ominaisuutta.
  • Zoomauksen ilmaisin on keltainen: Saattaa olla tapauksia, joissa kuvanlaatu heikkenee merkittävästi verrattuna tapauksiin, joissa zoomauksen ilmaisin on sininen.
  • Ilmaisin pysyy sinisenä laajemmalla alueella, kun kuvakoko on pienempi.