Vaihda viestejä

Voit lisätä valokuviin ääniviestejä. Voit myös äänittää vastauksen kuvan ääniviestiin.

 1. Toistotila
 2. valitse kuva
 3. joustava painike 1 ()
 4. Vaihda viestejä

Jätä viesti
Jätä vastaus
Toista tallenteita
Poista tallenteita

Jätä viesti

Voit lisätä valokuviin ääniviestejä.

 1. Toistotila
 2. valitse kuva
 3. joustava painike 1 ()
 4. Vaihda viestejä
 5. Tallenna
 1. Paina joustavaa painiketta 2 ( [Jätä viesti]).
  • Asetusta ei voi valita, jos kuvaan on jo liitetty viesti.
 2. Aloita tallennus painamalla joustavaa painiketta 2 ().
  • Tallennettavan viestin enimmäispituus on noin 20 sekuntia. Älä kosketa mikrofonia.
  • Pysäytä tallennus painamalla uudelleen joustavaa painiketta 2 ().
  • Toista viesti painamalla joustavaa painiketta 3 ().
  • Voit tallentaa viestin aina uudelleen, kunnes tallennat viestin painamalla joustavaa painiketta 4 ().
 3. Tallenna viesti painamalla joustavaa painiketta 4 ().
  •  näkyy näytössä sellaisen kuvan kohdalla, johon on liitetty viestejä.
  • Poista nykyinen viesti ennen uuden viestin tallentamista.
   Poista tallenteita

Jätä vastaus

Voit tallentaa vastauksen [Jätä viesti] -toiminnolla tallennettuun viestiin.

 1. Toistotila
 2. valitse kuva
 3. joustava painike 1 ()
 4. Vaihda viestejä
 5. Tallenna
 1. Paina joustavaa painiketta 3 ( [Jätä vastaus]).
  • Asetusta ei voi valita, jos kuvaan ei ole liitetty viestiä.
 2. Aloita tallennus painamalla joustavaa painiketta 2 ().
  • Kun tallennus on alkanut, toimenpiteet ovat samat kuin on esitetty kohdassa ”Jätä viesti”.
  •  näkyy näytössä sellaisen kuvan kohdalla, johon on liitetty vastauksia.

Toista tallenteita

 1. Toistotila
 2. valitse kuva
 3. joustava painike 1 ()
 4. Vaihda viestejä
 1. Paina joustavaa painiketta 3 ( [Toista tallenteita]).
  • Kamera toistaa viestin. Jos tallennettuja viestejä on kaksi, ne toistetaan peräkkäin.
  • Keskeytä toisto painamalla joustavaa painiketta 1 ().
  • Säädä toiston äänenvoimakkuutta toiston aikana monivalitsimella .

Poista tallenteita

 1. Toistotila
 2. valitse kuva
 3. joustava painike 1 ()
 4. Vaihda viestejä
 1. Paina joustavaa painiketta 4 ( [Poista tallenteita]).
  • Jos valitset arvostellun kuvan, vahvistusikkuna tulee näyttöön. Jos valitset [Kyllä], arvostelu poistetaan ja vaiheen 2 näyttö tulee näkyviin.
 2. Kun vahvistusikkuna näkyy, paina joustavaa painiketta 3 ( [Kyllä]).
  • Vain tallennus poistetaan. Jos sekä viesti että vastaus on tallennettu, molemmat poistetaan.