Lisää kalansilmätehoste

Voit saada kuvat näyttämään kalansilmäobjektiivilla otetuilta kuvilta.
Tehoste sopii hyvin [Ota lähikuvia] -toiminnolla otettuihin kuviin.

  1. Toistotila
  2. valitse kuva
  3. joustava painike 1 ()
  4. Kuvaleikki
  5. valitse monivalitsimella
  6. joustava painike 4 ()
  1. Vahvista tehoste ja paina joustavaa painiketta 4 ().