Pehmennä kuvia

Voit pehmentää kuvaa lisäämällä sen keskiosaan hienoista epäterävyyttä.

  1. Toistotila
  2. valitse kuva
  3. joustava painike 1 ()
  4. Kuvaleikki
  5. valitse monivalitsimella
  6. joustava painike 4 ()
  1. Valitse sumennettava alue monivalitsimella ja paina joustavaa painiketta 4 ().
    • Muuta koko kuva hiukan epäteräväksi painamalla [].