Arvostelu

Voit lisätä kuviin arvostelumerkkejä. Arvostellut kuvat ovat suojattuja.
Voit halutessasi toistaa ainoastaan kuvia, joilla on arvostelumerkki.

 1. Toistotila
 2. joustava painike 1 ()
 3. Arvostelu

Arvostele kuvia
Näytä arvostellut kuvat
Poista kaikki arvostelut

Arvostele kuvia

Voit arvostella kuvia käyttämällä arvosanaa [Loistava] tai [Hyvä].

 1. Toistotila
 2. joustava painike 1 ()
 3. Arvostelu
 4. Arvostele kuvia
 1. Valitse kuva monivalitsimella ja paina joustavaa painiketta 2 () tai joustavaa painiketta 3 ().
  • Arvosteltujen kuvien kohdalla näkyy arvostelumerkki ( tai ) toistonäytössä, ja ne on suojattu.
  • Yhteen kuvaan ei voi lisätä kahta arvostelumerkkiä.

Arvosteltuja kuvia koskevia huomautuksia

Muistikortin tai kameran sisäisen muistin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot, mukaan lukien arvostellut kuvat.

[Arvostelu]

 • Arvostellut kuvat lisätään myös [Suosikit]-luetteloon. Arvostelumerkin poistaminen poistaa myös kuvan suosikeista.
  Suosikit
 • Arvostelumerkin voi lisätä enintään 999 kuvaan suosikkeihin lisätyt kuvat mukaan lukien. Arvostelumerkin voi lisätä enintään 999 kuvaan.

Arvostelujen muuttaminen tai arvostelun poistaminen yksittäisistä kuvista

 1. Valitse toiminnon ”Arvostele kuvia” vaiheessa 1 kuva, jonka arvostelun haluat vaihtaa tai poistaa.
 2. Muuta arvostelua tai poista se.
  • Vaihda nykyisen arvostelun tilalle valitsemasi arvostelu painamalla joustavaa painiketta 2 () tai 3 ().
  • Poista valitun kuvan arvostelu painamalla joustavaa painiketta 2 () tai joustavaa painiketta 3 ().

Näytä arvostellut kuvat

Voit halutessasi toistaa ainoastaan kuvia, joilla on arvostelumerkki.

 1. Toistotila
 2. joustava painike 1 ()
 3. Arvostelu
 4. Näytä arvostellut kuvat
 1. Paina joustavaa painiketta 2 ( [Loistava]) tai joustavaa painiketta 3 ( [Hyvä]).
  • Vain valitun arvostelumerkin sisältävät kuvat tulevat näkyviin.
 2. Katsele kuvia monivalitsimella .
  • Palaa täyskuvatoistotilaan painamalla joustavaa painiketta 4 ().

[Näytä arvostellut kuvat]-toimintoa koskevia huomautuksia

Kuvia ei voi muokata eikä arvosteluja voi muuttaa eikä poistaa, kun toistotoimintona on [Näytä arvostellut kuvat].

Poista kaikki arvostelut

 1. Toistotila
 2. joustava painike 1 ()
 3. Arvostelu
 4.  Poista kaikki arvostelut
 1. Paina joustavaa painiketta 2 ( [Loistava]) tai joustavaa painiketta 3 ( [Hyvä]).
 2. Kun vahvistusikkuna näkyy, paina joustavaa painiketta 3 ( [Kyllä]).
  • Valittu arvostelumerkki poistetaan kaikista kuvista.