Elokuvien tallennus ja toisto

 1. Näytä kuvausnäyttö.
  • Katso näytöstä jäljellä oleva elokuvan tallennusaika.
 2. Paina ( elokuvan tallennus) -painiketta.
  • Kamera aloittaa elokuvan tallentamisen. Kamera tarkentaa rajauksen keskelle.
 3. Lopeta tallennus painamalla  () -painiketta.
 4. Valitse elokuva täyskuvatoistotilassa ja paina monivalitsinta .
  • Kuva, jossa näkyy elokuvan toisto-opas (1), on elokuva.

Elokuvissa tallennettu alue

Elokuvan enimmäistallennusaika

Yksittäisten elokuvatiedostojen enimmäispituus on 29 minuuttia, vaikka muistikortilla olisi riittävästi vapaata tilaa pidemmille tallenteille. Yksittäisen elokuvatiedoston enimmäiskoko on 4 Gt.
Jos tiedoston koko ylittää 4 Gt, vaikka tallenteen pituus olisi vähemmän kuin 29 minuuttia, tallennus päättyy.

Kameran lämpötilaa koskevia huomautuksia

 • Kamera saattaa kuumentua, jos elokuvaa tallennetaan pitkään tai jos kameraa käytetään kuumissa olosuhteissa.
 • Jos kameran sisätila kuumenee erittäin paljon elokuvien tallentamisen aikana, kamera lopettaa tallentamisen automaattisesti. Näytössä näkyy, kuinka paljon aikaa on jäljellä, ja laskuri käynnistyy, ennen kuin kamera lopettaa tallentamisen (10s).
  Kamera sammuu tallennuksen lopettamisen jälkeen.
  Älä kytke kameraan virtaa, ennen kuin sen sisätila on jäähtynyt.

Elokuvan tallennusta koskevia huomautuksia

Kuvien tai elokuvien tallennusta koskevia huomautuksia

Jäljellä olevien kuvien määrän ilmaisin tai elokuvan jäljellä olevan tallennusajan ilmaisin vilkkuu tai [Odota, kunnes kamera lopettaa tallennuksen.] näkyy, kun kuvia tai elokuvia tallennetaan. Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta tai poista muistikorttia tai akkua, kun ilmaisin vilkkuu. Jos näin tehdään, tietoja saattaa kadota tai kamera tai muistikortti saattaa vahingoittua.

Tallennettuja elokuvia koskevia huomautuksia

 • Optisen zoomin suhdetta ei voi muuttaa tallennuksen aloittamisen jälkeen.
 • Digitaalizoomausta käytettäessä kuvanlaatu voi heiketä jonkin verran.
 • Monivalitsimen käytöstä, automaattitarkennuksen aiheuttamasta objektiivin liikkeestä ja kirkkauden muutosten aiheuttamasta aukon säätelystä syntyvät äänet voivat tallentua.
 • Seuraavat ilmiöt saattavat näkyä näytössä elokuvan tallennuksen aikana. Nämä ilmiöt tallentuvat tallennettavaan elokuvaan.
  • Loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- ja natriumhöyrylamppuvalaistuksessa kuvissa voi näkyä raitoja.
  • Kuvan yhdeltä toiselle puolelle nopeasti liikkuvat kohteet, kuten liikkuva juna tai auto, voivat näyttää olevan vinossa.
  • Koko elokuva voi näyttää olevan vinossa, kun kameralla panoroidaan.
  • Valaistuihin tai muihin kirkkaisiin alueisiin voi jäädä haamukuvia, kun kameraa liikutetaan.
 • Toistuvia kuvioita sisältäviin kohteisiin (kankaat, ristikkoikkunat jne.) saattaa ilmestyä väriraitoja elokuvan tallennuksen ja toiston aikana kohteeseen olevan etäisyyden tai käytetyn zoomauksen mukaan. Tämä johtuu kohteen kuvion ja kuvakennon välisestä häiriöstä. Kyse ei ole toimintahäiriöstä.

Elokuvien tallennuksen automaattitarkennusta koskevia huomautuksia

Kohteet, jotka eivät sovi automaattitarkennukseen” -kohteille automaattitarkennus ei aina toimi odotetulla tavalla. Toimi tällöin seuraavasti:
Rajaa kuvan keskelle jokin toinen kohde (joka on yhtä kaukana kamerasta kuin kuvan varsinainen kohde), aloita tallennus painamalla ( elokuvan tallennus) -painiketta ja muuta sommittelua.