Kameran asetusten valikon käyttö

Kameran asetusten valikossa voi muuttaa useita kameran asetuksia.

  1. Kuvaus- tai toistotilassa paina joustavaa painiketta 4 ().
  2. Paina joustavaa painiketta 4 ( [Kameran asetukset]).
  3. Valitse vaihtoehto, jonka asetuksia haluat muuttaa.

Voit määrittää asetukset seuraaviin:
Verkkovalikko
Aloitusnäyttö
Päiväys ja aika
Laaja valikko
Kirkkaus
Päivämääräleima
Elektroninen VR
Tarkennusapu
Alusta kortti
Alusta muisti
Kieli/Language
Kuvaselitys
Tekijänoikeustiedot
Sijaintitietojen näyttö
Valikon tausta
Lataus tietokoneesta
Palauta perusas.
Vaatimustenmukaisuus
Laiteohjelmaversio