Verkkovalikko

Määritä asetukset, kun muodostat langattoman yhteyden kamerasta älylaitteeseen.

 1. Kuvaus- tai toistotila
 2. joustava painike 4 ()
 3. Kameran asetukset
 4. Verkkovalikko

Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen
Verkkovalikkoluettelo
Merkkien antaminen

Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen

Kun olet muodostanut yhteyden älylaitteeseen, voit ladata kameralla otettuja kuvia älylaitteeseen tai kauko-ohjata kameraa älylaitteella.
Asenna SnapBridge-sovellus älylaitteeseen.
SnapBridge-sovellus

Verkkovalikkoluettelo

Joustava painikeKuvaus
LentokonetilaKatkaise kaikki langattomat yhteydet valitsemalla [Päällä].
Muodosta yhteys älylaitt.Muodosta laitepari, kun yhdistät älylaitteeseen Bluetooth-yhteyden avulla ensimmäisen kerran.
Pariliitoksen muodostus (Bluetooth-yhteys)
Autom. lähet. asetukset Valokuvat[Päällä]-asetuksella valokuvat voidaan lähettää automaattisesti älylaitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta heti valokuvan ottamisen jälkeen.
 • Automaattinen lähettäminen vaatii SnapBridge-sovelluksen määrittämisen. SnapBridge-sovellus -välilehti [Auto link (Automaattinen linkki)] ota käyttöön [Auto download (Automaattinen lataus)].
 • Valokuvat ladataan enintään 2 megapikselin kuvakoossa. Jos haluat lähettää alkuperäisessä koossa, käytä SnapBridge-sovellusta [Download pictures (Lataa kuvat)].
 • Jos toistovalikossa on otettu käyttöön [Asetukset] [Merkitse ladattavaksi], voit ladata valokuvat kameran toistonäkymästä automaattisesti älylaitteeseen valitsemalla ne.
Valokuv. autom. läh. as.Määritä valokuvien automaattisen lähettämisen asetukset.
Wi-Fi Verkkoasetukset[SSID]: Aseta numeroista ja kirjaimista koostuva 1–32 merkin SSID.
Merkkien antaminen
[Todennus/salaus]: Valitse, salakirjoitetaanko viestintä. Tiedonsiirto ei ole salattua, kun [Avoin] on valittu.
[Salasana]: Aseta numeroista ja kirjaimista koostuva 8–36 merkin salasana.
Merkkien antaminen
 • Yksityisyyden suojaamiseksi suosittelemme, että salasana vaihdetaan säännöllisesti.
[Kanava]: Valitse Wi-Fi-yhteyteen käytettävä kanava. Jos yhteys on heikko tai kuvan latausnopeus on erittäin hidas Wi-Fi-yhteydellä, kokeile kanavan vaihtamista.
Nykyiset asetuksetVahvista nykyinen [Verkkoasetukset] -luettelosta.
Bluetooth VerkkoyhteysValitse [Käytössä] tai [Ei käytössä] Bluetooth-tiedonsiirtoa varten.
Pariliitetyt laitteetNäytä älylaitteet, joiden kanssa on muodostettu laitepari.
Voit vaihtaa älylaitetta, johon yhdistetään, tai poistaa laitepareja.
 • Tämä kamera voi muodostaa laiteparin enintään viiteen älylaitteeseen (yhteys voidaan muodostaa vain yhteen laitteeseen kerrallaan).
Lähetä sammutettunaMääritä, saako kamera olla yhteydessä älylaitteeseen, kun kameran virta on katkaistu tai kun se on valmiustilassa (Automaattinen virrankatkaisu), valitsemalla [Päällä] tai [Pois].
 • Siirrettäessä tietoa [Lähetä sammutettuna] -yhteyden kautta virran merkkivalo syttyy, vaikka kameran virta on pois päältä.
Palauta oletusasetuksetPalauta kaikki verkkovalikon asetukset oletusarvoihin.

Bluetooth-yhteydenilmaisin ja Wi-Fi-yhteydenilmaisin kuvausnäytössä

 • Tietoa Bluetooth-yhteydenilmaisimesta
  • Kun kamera on yhdistetty älylaitteeseen Bluetooth-yhteydellä, on näkyvissä.
  • Kun kamera odottaa yhteyden uudelleenmuodostamista älylaitteeseen, vilkkuu. Lisäksi se vilkkuu, kun Bluetooth-yhteys on katkennut kuvia ladattaessa.
 • Tietoa Wi-Fi-yhteydenilmaisimesta
  • Kun kamera valmistautuu yhdistämään älylaitteeseen Wi-Fi-yhteyden kautta, vilkkuu.
  • Kun kamera on yhdistetty älylaitteeseen Wi-Fi-yhteydellä, on näkyvissä.

Merkkien antaminen