Laaja valikko

Voit määrittää, käytetäänkö kaikkia kameran toimintoja.

  1. Kuvaus- tai toistotila
  2. joustava painike 4 ()
  3. Kameran asetukset
  4. Laaja valikko
Joustava painikeKuvaus
PäälläMahdollistaa kaikkien toimintojen käytön.
PoisJoitakin toimintoja on rajoitettu seuraavasti.

Kun [Pois] on valittuna, seuraavat toiminnot on poistettu käytöstä.

Seuraavia toimintoja on muutettu.