Kuvaselitys

Voit liittää aikaisemmin rekisteröidyn selityksen otettaviin kuviin.

  1. Kuvaus- tai toistotila
  2. joustava painike 4 ()
  3. Kameran asetukset
  4. Kuvaselitys
Joustava painikeKuvaus
Liitä selitysToiminnolla [Kirjoita selitys] rekisteröity selitys liitetään kuviin.
  • Kun joustavaa painiketta 2 ( [Päällä]) painetaan, asetus otetaan käyttöön ja kommentti lisätään sen jälkeen otettuihin kuviin.
Kirjoita selitysRekisteröitävässä selityksessä voi olla enintään 36 aakkosnumeerista merkkiä.
Merkkien antaminen

[Kuvaselitys] -toimintoa koskevia huomautuksia

Kuvaselityksiä ei voida liittää elokuviin.

Kuvaselitys-näyttö

Kuvaselityksiä ei näytetä, vaikka kuvat toistetaan kamerassa.