Tekijänoikeustiedot

Voit liittää aikaisemmin rekisteröidyt tekijänoikeustiedot otettaviin kuviin.

  1. Kuvaus- tai toistotila
  2. joustava painike 4 ()
  3. Kameran asetukset
  4. Tekijänoikeustiedot
Joustava painikeKuvaus
Liitä tekijänoikeustiedot[Kuvaaja]- ja [Tekijänoikeus]-toiminnoilla rekisteröidyt tekijänoikeustiedot lisätään kuviin.
  • Kun joustavaa painiketta 2 ( [Päällä]) painetaan, asetus otetaan käyttöön ja tekijänoikeustiedot lisätään sen jälkeen otettuihin kuviin.
KuvaajaRekisteröitävän kuvaajan nimessä voi olla enintään 36 aakkosnumeerista merkkiä.
Merkkien antaminen
TekijänoikeusRekisteröitävän tekijänoikeustietojen haltijan nimessä voi olla enintään 54 aakkosnumeerista merkkiä.
Merkkien antaminen

[Tekijänoikeustiedot] -toimintoa koskevia huomautuksia

  • Tekijänoikeustietoja ei voi liittää elokuviin.
  • Poista asetus [Liitä tekijänoikeustiedot] käytöstä, jotta kuvaajien nimien ja tekijänoikeustietojen haltijoiden nimien laiton käyttö estettäisiin kameran lainauksen tai sen omistusoikeuden siirron yhteydessä. Varmista myös, että kuvaajan nimi ja tekijänoikeustietojen haltijan nimi ovat tyhjiä.
  • Nikon ei ole vastuussa toiminnon [Tekijänoikeustiedot] käytöstä johtuvista ongelmista tai vahingoista.

Tekijänoikeustietojen näyttö

  • Tekijänoikeustietoja ei näytetä, vaikka kuvat toistetaan kamerassa.
  • Jos syötät sekä [Kuvaaja]- että [Tekijänoikeus]-tiedon, vain tekijänoikeuksien omistajan nimi merkitään kuviin SnapBridge-sovelluksessa.