Lataus tietokoneesta

Voit määrittää, latautuuko kameran akku, kun kamera on kytkettynä tietokoneeseen.

 1. Kuvaus- tai toistotila
 2. joustava painike 4 ()
 3. Kameran asetukset
 4. Lataus tietokoneesta
Joustava painikeKuvaus
Automaattinen
(oletusasetus)
Kun kamera on liitetty tietokoneeseen, jonka virta on kytketty (Kuvien siirto tietokoneeseen ViewNX-i-ohjelmiston avulla), kamerassa oleva akku latautuu automaattisesti tietokoneelta saatavan virran avulla.
PoisKameraan asetettu akku ei lataudu, kun kamera kytketään tietokoneeseen.

Latausta tietokoneesta koskevia huomautuksia

 • Kun kamera kytketään tietokoneeseen, kameran virta kytkeytyy ja lataaminen käynnistyy. Akun lataus päättyy, jos kameran virta katkaistaan.
 • Täysin tyhjentyneen akun lataus kestää noin 2 tuntia ja 30 minuuttia. Latausaika pitenee, jos kuvia siirretään akun latauksen aikana.
 • Kameran virta katkeaa automaattisesti, jos sen ja tietokoneen välillä ei ole tiedonsiirtoa 30 minuuttiin akun latauksen päätyttyä.

Kun latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti

Lataus ei onnistu. Syy voi olla jokin seuraavista.

 • Ympäristön lämpötila ei sovellu latausta varten. Lataa akku sisätilassa, jossa lämpötila on 5°C–35°C.
 • USB-kaapelia ei ole kytketty oikein tai akku on viallinen. Varmista, että USB-kaapeli on kytketty oikein, tai vaihda akku tarvittaessa.
 • Tietokone on lepotilassa eikä syötä virtaa. Aktivoi tietokone.
 • Akkua ei voida ladata, koska tietokone ei voi syöttää kameraan virtaa tietokoneen asetusten tai teknisten tietojen vuoksi.