Vaatimustenmukaisuus

Näytä jotkin kameran täyttämät vaatimustenmukaisuusmerkinnät.

  1. Kuvaus- tai toistotila
  2. joustava painike 4 ()
  3. Kameran asetukset
  4. Vaatimustenmukaisuus