Kuvien katselu televisiossa

Liitä kamera televisioon erikseen myytävällä HDMI-kaapelilla niin voit katsella kameralla otettuja kuvia ja elokuvia televisiosta.

Tietokoneeseen liittämistä koskevia huomautuksia

 • Varmista ennen kannen avaamista, että kameran virta on katkaistu. Varmista, että kamerassa ei ole vesipisaroita. Jos kamerassa on vesipisaroita, pyyhi kamera pehmeällä ja kuivalla liinalla.
 • Varmista, että kameran akussa on riittävästi varausta. Jos käytät verkkolaitetta EH-62G (saatavana erikseen), tämä kamera saa virran pistorasiasta. Älä missään tapauksessa käytä muuta verkkolaitetta kuin EH-62G. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kameran ylikuumentumisen tai vahingoittumisen.
 • Lisätietoja kytkentätavoista ja muista toimista on tämän oppaan lisäksi television mukana toimitetuissa ohjeissa.
 1. Katkaise kameran virta.
 2. Kytke kaupoista saatava HDMI-kaapeli kameran HDMI-mikroliitäntään (tyyppi D) ja television HDMI-tuloporttiin.
  • Tarkista pistokkeiden muoto ja suunta. Älä kytke tai irrota pistokkeita viistossa asennossa.
 3. Aseta television tuloksi ulkoinen tulo.
  • Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
 4. Kytke kameraan virta pitämällä  (kuvaus-/toistotila) -painiketta painettuna.
  • Kuvat näytetään televisiossa.
  • Kameran näyttö ei kytkeydy päälle.