Kuvien tulostus tulostimella

Jos tulostin on PictBridge-yhteensopiva, kamera voidaan kytkeä suoraan tulostimeen ja kuvia voidaan tulostaa ilman tietokonetta.

Yhteyden muodostaminen PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
Kuvien tulostaminen yksi kerrallaan
Useiden kuvien tulostus

Yhteyden muodostaminen PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen

Tulostimeen liittämistä koskevia huomautuksia

 • Varmista ennen kannen avaamista, että kameran virta on katkaistu. Varmista, että kamerassa ei ole vesipisaroita. Jos kamerassa on vesipisaroita, pyyhi kamera pehmeällä ja kuivalla liinalla.
 • Varmista, että kameran akussa on riittävästi varausta. Jos käytät verkkolaitetta EH-62G (saatavana erikseen), tämä kamera saa virran pistorasiasta. Älä missään tapauksessa käytä muuta verkkolaitetta kuin EH-62G. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kameran ylikuumentumisen tai vahingoittumisen.
 • Toimivuutta ei taata, jos kamera kytketään tulostimeen USB-keskittimen avulla.
 • Lisätietoja kytkentätavoista ja muista toimista on tämän oppaan lisäksi tulostimen mukana toimitetuissa ohjeissa.
 1. Kytke tulostimeen virta.
 2. Katkaise kameran virta.
 3. Kytke kamera tulostimeen USB-kaapelilla.
  • Tarkista pistokkeiden muoto ja suunta. Älä kytke tai irrota pistokkeita viistossa asennossa.
 4. Kamera kytkeytyy päälle automaattisesti.
  • Kameran näyttöön tulee ensin [PictBridge]-aloitusnäyttö ja sen jälkeen [Tulosta valitut] -näyttö.

Jos PictBridge-aloitusnäyttöä ei näytetä

Kun kameran asetusten valikon [Lataus tietokoneesta] -asetuksena on [Automaattinen], kuvien tulostus kameran suoralla liitännällä joihinkin tulostimiin saattaa olla mahdotonta. Jos PictBridge‑aloitusnäyttöä ei näytetä kameran virrankytkennän jälkeen, katkaise kameran virta ja irrota USB‑kaapeli. Aseta [Lataus tietokoneesta] tilaan [Pois] ja kytke kamera tulostimeen uudelleen.

Kuvien tulostaminen yksi kerrallaan

 1. Valitse monivalitsimella  haluamasi kuva ja paina joustavaa painiketta 4 ().
 2. Paina joustavaa painiketta 3 ( [Kopiot]).
 3. Valitse haluamasi kopioiden lukumäärä (enintään 9) monivalitsimella ja paina joustavaa painiketta 4 ().
 4. Paina joustavaa painiketta 4 ( [Paperikoko]).
 5. Valitse paperikoko käyttämällä monivalitsinta ja paina joustavaa painiketta 4 ().
  • Tulosta tulostimeen määritetyllä paperikokoasetuksella valitsemalla [Oletusarvo].
  • Kamerassa olevat paperikokovaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan tulostimen mukaan.
 6. Aloita tulostus painamalla joustavaa painiketta 2 ( [Aloita tulostus]).

Useiden kuvien tulostus

 1. Kun [Tulosta valitut] -näyttö tulee esiin, paina joustavaa painiketta 3 ().
 2. Paina joustavaa painiketta 4 ( [Paperikoko]).
 3. Valitse paperikoko käyttämällä monivalitsinta ja paina joustavaa painiketta 4 ().
  • Tulosta tulostimeen määritetyllä paperikokoasetuksella valitsemalla [Oletusarvo].
  • Kamerassa olevat paperikokovaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan tulostimen mukaan.
 4. Valitse tulostusmenetelmä painamalla joustavaa painiketta 2 tai 3.
  • [Tulosta valitut]: Valitse kuvat (enintään 99) ja kunkin kuvan kopiomäärä (enintään 9).
  • [Tul. kaikki kuvat]: Kaikista sisäiseen muistiin tai muistikortille tallennetuista kuvista tulostetaan yksi kopio. Siirry vaiheeseen 6.
 5. Valitse kuvat (enintään 99) ja kunkin kuvan kopiomäärä (enintään 9).
  • Valitse kuvat monivalitsimella ja määritä sitten tulostettavien kopioiden määrä joustavalla painikkeella 2 () tai joustavalla painikkeella 3 ().
  • Tulostettaviksi valitut kuvat tunnistaa valintamerkistä sekä tulostettavien kopioiden lukumäärästä. Peruuta tulostusvalinta asettamalla kopioiden määräksi 0.
  • Paina joustavaa painiketta 4 (), kun asetukset on tehty.
 6. Kun tulostettavien kopioiden määrän vahvistava näyttö tulee esiin, aloita tulostus painamalla joustavaa painiketta 2 ( [Aloita tulostus]).