Kameran ja älylaitteen yhdistäminen

Pariliitoksen muodostus (Bluetooth-yhteys)
[Download pictures (Lataa kuvat)]/[Remote photography (Etävalokuvaus)] -toimintojen käyttö (Wi-Fi-yhteys)

Pariliitoksen muodostus (Bluetooth-yhteys)

Kun yhdistät älylaitteen Bluetooth-yhteydellä, voit käyttää automaattisen linkin toimintoja (valokuvien automaattinen lataus, aikatietojen synkronointi, sijaintitietojen synkronointi).
Yhdistäessäsi Bluetooth-yhteydellä ensimmäistä kertaa luo pariliitos kameran ja älylaitteen välille.

 1. Kamera: Kameran asetusten valikko kohdassa [Verkkovalikko], paina joustavaa painiketta 3 ( [Muodosta yhteys älylaitt.]).
 2. Kamera: Vahvista, että alhaalla oleva valintanäyttö näkyy.
  Älylaite: Käynnistä SnapBridge-sovellus ja kosketa [Connect to camera (Yhdistä kameraan)].

  • Kun älylaitteessa näkyy kameraluettelo, napauta haluamaasi kameraa.
  • Jos napautit [Skip (Ohita)] yhdistämättä kameraa käynnistäessäsi SnapBridge-sovelluksen ensimmäistä kertaa, napauta -välilehteä [Connect to camera (Yhdistä kameraan)] ja jatka vaiheeseen 3.
 3. Älylaite: Napauta sen kameran nimeä, jonka kanssa haluat luoda pariliitoksen.
  • Jos laitteeseen tulee toimenpiteen selitysnäyttö napautettuasi kameran nimeä iOS-laitteessa, vahvista tiedot ja napauta [Understood (Ymmärretty)]. Napauta kameran nimeä uudelleen, kun lisävarusteen valintanäyttö tulee näkyviin (kameran nimen ilmestyminen saattaa kestää jonkin aikaa).
 4. Kamera/älylaite: Vahvista, että numero on sama.
  • Käyttöjärjestelmän versiosta riippuen numero ei ehkä näy älylaitteen näytössä iOS:ssa. Siirry tällöin vaiheeseen 5.
 5. Kamera: Paina joustavaa painiketta 4 ().
  Älylaite: Napauta [PAIR (PARI)].

  • [PAIR (PARI)]-valinnan todellinen nimi saattaa vaihdella älylaitteen mukaan.
  • Kun luot pariliitosta ensimmäistä kertaa, aseta automaattisen linkin toiminto älylaitteen näytöstä.
 6. Tee pariliitostoimenpiteet loppuun.
  • Kamera: Paina joustavaa painiketta 4 ().
  • Älylaite: Napauta [OK].
  • Jos luot pariliitosta ensimmäisellä yhteydenmuodostuskerralla, kamera voi luoda yhteyden älylaitteeseen Bluetooth-yhteydellä seuraavilla kerroilla ilman edellä mainitun toimenpiteen toistamista.

Valokuvien automaattinen lähetys

Bluetooth-yhteyden aikana voit ladata valokuvia automaattisesti älylaitteeseen seuraavilla toiminnoilla. Valokuvat ladataan enintään 2 megapikselin kuvakoossa.
SnapBridge-sovellus -välilehti [Auto link (Automaattinen linkki)] ota käyttöön [Auto download (Automaattinen lataus)] etukäteen.

AsetustoimenpideKuvaus
Kameran asetusten valikko [Verkkovalikko] [Autom. lähet. asetukset] [Valokuvat]Lataa valokuvat automaattisesti älylaitteeseen aina, kun niitä otetaan.
Kameran toistovalikko [Asetukset] [Merkitse ladattavaksi]Valitse valokuvat kameran toistonäytössä ja lataa ne sitten automaattisesti älylaitteeseen.

Vihjeitä pariliitoksen muodostamiseen

Jos kameran ja älylaitteen pariliitoksen muodostus ei onnistu

 • Varmista, että kameran asetusten valikon [Verkkovalikko]-asetukset on määritetty seuraavalla tavalla.
  • [Lentokonetila]: [Pois]
  • [Bluetooth] [Verkkoyhteys]: [Käytössä]
 • Jos kamerassa näkyy [Yhteyttä ei voitu muodostaa.], muodosta pariliitos uudelleen painamalla joustavaa painiketta 3 ( [Yhdistä uudell.]) ja suorittamalla toimenpiteet uudestaan alkaen vaiheesta 2. Peruuta yhdistäminen painamalla joustavaa painiketta 4 ( [Peruuta]).
 • Voit ehkä peruuttaa pariliitoksen sulkemalla SnapBridge-sovelluksen kokonaan, katkaisemalla kameran virran ja kytkemällä sen uudelleen ja toistamalla sitten kohdan ”Pariliitoksen muodostus (Bluetooth-yhteys)” vaiheet.
 • Et ehkä pysty luomaan pariliitosta iOS-laitteessa kameran ja älylaitteen välillä, jos kamera on rekisteröity laitteeksi. Poista rekisteröity laite (kameran nimi) iOS-asetussovelluksessa.

Bluetooth-yhteyden katkaisu ja uudelleen muodostaminen

Vaihda asetusta jommallakummalla seuraavista tavoista.

 • Kameran asetusten valikko [Verkkovalikko] [Lentokonetila] (Voit asettaa asetukseksi [Päällä] kytkeäksesi pois päältä kaikki tietoliikenneyhteydet paikoissa, joissa langaton tiedonsiirto on kielletty.)
 • Kameran asetusten valikko [Verkkovalikko] [Bluetooth] [Verkkoyhteys]

Pariliitoksen poistaminen

SnapBridge-sovellus -välilehti [Forget camera (Unohda kamera)] Kamera, jonka pariliitoksen haluat poistaa napauta [Yes (Kyllä)] (napauta Wi-Fi-yhteyden aikana ja napauta sitten [Yes (Kyllä)]).
iOS-laitetta käytettäessä napauta sitten [Go (Siirry)] ja poista rekisteröity laite (kameran nimi) iOS-asetussovelluksessa.

[Download pictures (Lataa kuvat)]/[Remote photography (Etävalokuvaus)] -toimintojen käyttö (Wi-Fi-yhteys)

Kun kamera on yhdistetty älylaitteeseen Wi-Fi-yhteydellä, voit käyttää seuraavia SnapBridge-sovelluksen toimintoja.

AsetusKuvaus
Download pictures (Lataa kuvat)Lataa valokuvia (2 megapikseliä tai alkuperäinen koko) ja elokuvia älylaitteeseen.
Remote photography (Etävalokuvaus)Ota valokuvia kameralla etäisesti älylaitteen avulla.
 • Aseta kameraan muistikortti, jossa on riittävästi vapaata tilaa.

Jos iOS-laitteessa näkyy [Camera and Wi-Fi connection (Kamera- ja Wi-Fi-yhteys)] -näyttö

iOS-version mukaan [Camera and Wi-Fi connection (Kamera- ja Wi-Fi-yhteys)] -näyttö saattaa tulla näkyviin napautettuasi [OK] Wi-Fi-yhteyden valintaikkunassa.

 • Kirjoita muistiin näytössä näkyvät kameran SSID ja salasana.
 • iOS-asetussovellus käynnistyy, kun napautat [View options (Näytä asetukset)]. Napautettuasi [Settings (Asetukset)] napauta [Wi-Fi] ja valitse sitten SSID, jonka kirjoitit muistiin. Anna salasana ensimmäisellä yhteydenmuodostuskerralla.

Lisätietoa toiminnosta on SnapBridge-sovelluksen online-ohjeessa (https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html).

SSID ja salasana

Voit vahvistaa tai vaihtaa SSID:n tai salasanan kameran asetusten valikossa [Verkkovalikko] [Wi-Fi] [Verkkoasetukset].