Vianmääritys

Jos kamera ei toimi odotetulla tavalla, tutki seuraavaa tavanomaisten ongelmien luetteloa, ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoon.

Virransaanti, näyttö, asetukset
Kuvaus
Toisto, muokkaus
Televisiot, tulostimet, tietokoneet
Älylaitteet, SnapBridge-sovellus

Virransaanti, näyttö, asetukset

Kameran virta on kytketty, mutta se ei reagoi.
Kameran virtaa ei voi kytkeä.
Kamerasta katkeaa virta varoittamatta.
Näyttö on pimeä.
Kamera kuumenee.
Kamerassa olevaa akkua ei voida ladata.
Näyttöä on vaikea nähdä.
vilkkuu ruudussa.
Tallennuksen päiväys ja kellonaika eivät ole oikeat.
[Päivämääräleima] ei ole käytettävissä.
Päiväyksen ja ajan asetuksen näyttö tulee näkyviin, kun kameran virta kytketään.
Kameran asetukset nollautuvat.

[Alusta kortti] tai [Alusta muisti] ei ole valittavissa.
Joitain valikon vaihtoehtoja ei näytetä.
Kamerasta kuuluu ääni.

Kameran virta on kytketty, mutta se ei reagoi.

Kameran virtaa ei voi kytkeä.

Akku on tyhjentynyt.
Akun lataus, Akku

Kamerasta katkeaa virta varoittamatta.

Näyttö on pimeä.

Kamera kuumenee.

Kamera saattaa kuumentua, jos sitä käytetään pitkään esimerkiksi elokuvaa tallennettaessa tai jos sitä käytetään kuumassa ympäristössä. Kyse ei ole toimintahäiriöstä.

Kamerassa olevaa akkua ei voida ladata.

Näyttöä on vaikea nähdä.

vilkkuu ruudussa.

Tallennuksen päiväys ja kellonaika eivät ole oikeat.

Aseta päiväys ja aika kohdassa [Päiväys ja aika]. Kameran kello ei ole yhtä tarkka kuin rannekellot tai tavalliset kellot. Vertaa ajoittain kameran kelloa tarkempaan kelloon ja aseta se tarvittaessa uudelleen aikaan.

[Päivämääräleima] ei ole käytettävissä.

Kameran kelloa ei ole asetettu. Aseta päiväys ja aika kohdassa [Päiväys ja aika].

Päiväyksen ja ajan asetuksen näyttö tulee näkyviin, kun kameran virta kytketään.
Kameran asetukset nollautuvat.

Kellon akku on tyhjä. Kaikki asetukset on palautettu oletusarvoihin. Määritä kameran asetukset uudelleen.
Sisäisellä kellon akulla annetaan virta kameran kellolle ja säilytetään tietyt asetukset. Kellon akun latausaika on noin 10 tuntia, kun akku asetetaan kameraan tai verkkolaite kytketään (saatavana erikseen) kameraan. Kellon akku toimi usean päivän ajan, vaikka kameran akku irrotettaisiin.

[Alusta kortti] tai [Alusta muisti] ei ole valittavissa.

Joitain valikon vaihtoehtoja ei näytetä.

Joitain vaihtoehtoja ei näytetä [Laaja valikko]-asetuksista riippuen. Muuta asetuksia.

Kamerasta kuuluu ääni.

Joitain asetuksia käytettäessä kamerasta saattaa kuulua tarkennusääni.

Kuvaus

Kuvaustilaan siirtyminen ei onnistu.
Kuvien otto tai elokuvien tallennus ei onnistu.
Kamera ei pysty tarkentamaan.
Kuvat ovat epätarkkoja.
Salamalla otetuissa kuvissa on kirkkaita pisteitä.
Salama ei välähdä.
Digitaalizoomaus ei toimi.
Ääntä ei kuulu, kun suljin laukaistaan.
Tarkennusapuvalo ei syty.
Kuvissa näkyy tahroja.
Värit eivät ole luonnollisia.
Kuvassa esiintyy satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä (kohinaa).
Kuvat ovat liian tummia (alivalottuneita).
Kuvat ovat liian vaaleita (ylivalottuneita).
Ihonvärit eivät ole tasaiset.
Kuvien tallentaminen vie aikaa.
Renkaan muotoinen vyö tai sateenkaaren värinen raita näkyvät näytössä tai kuvissa.

Kuvaustilaan siirtyminen ei onnistu.

Irrota HDMI-kaapeli tai USB-kaapeli.

Kuvien otto tai elokuvien tallennus ei onnistu.

Kamera ei pysty tarkentamaan.

Kuvat ovat epätarkkoja.

Salamalla otetuissa kuvissa on kirkkaita pisteitä.

Salama heijastuu ilmassa leijuvista hiukkasista. Aseta [Salamavalo]-asetukseksi [Salama pois].

Salama ei välähdä.

Digitaalizoomaus ei toimi.

Digitaalizoomausta ei voi käyttää käytettäessä tiettyjä asetuksia muissa toiminnoissa.
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvauksen kanssa

Ääntä ei kuulu, kun suljin laukaistaan.

Tarkennusapuvalo ei syty.

[Tarkennusapu]-asetuksena on [Pois]. Nykyisistä asetuksista riippuen tarkennusapuvalo ei ehkä syty, vaikka [Automaattinen] on valittuna.

Kuvissa näkyy tahroja.

Objektiivi on likainen. Puhdista objektiivi.
Puhdistus ja säilytys

Värit eivät ole luonnollisia.

Värisävyä ei ole säädetty oikein.
Kuvaa ruokaa, Vaihda värejä

Kuvassa esiintyy satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä (kohinaa).

Kohde on tumma ja suljinaika on liian pitkä, tai ISO-herkkyys on liian korkea. Kohinaa voi vähentää käyttämällä salamaa.
Salamavalo

Kuvat ovat liian tummia (alivalottuneita).

Kuvat ovat liian vaaleita (ylivalottuneita).

Säädä valotuksen korjausta.
Vaihda värejä

Ihonvärit eivät ole tasaiset.

Kuvien tallentaminen vie aikaa.

Seuraavissa tilanteissa kuvien tallentaminen voi viedä tavallista enemmän aikaa:

Renkaan muotoinen vyö tai sateenkaaren värinen raita näkyvät näytössä tai kuvissa.

Kun kuvataan vastavalossa tai rajauksessa on erittäin voimakas valonlähde (kuten auringonvalo), renkaan muotoinen vyö tai sateenkaaren värinen raita (haamukuva) saattaa näkyä. Muuta valonlähteen paikkaa tai rajaa kuva niin, että valonlähde ei ole rajauksessa, ja kuvaa uudestaan.

Toisto, muokkaus

Tiedostoa ei voi toistaa.
Kuvaa ei voi lähentää.
Viestejä ei voi tallentaa.
Kuvia ei voi muokata.
Kuvaa ei voi kiertää.
Kuvaa ei voi poistaa.

Tiedostoa ei voi toistaa.

Kuvaa ei voi lähentää.

Viestejä ei voi tallentaa.

Kuvia ei voi muokata.

Kuvaa ei voi kiertää.

Kameralla ei voi kiertää kuvia, jotka on otettu toisenmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla.

Kuvaa ei voi poistaa.

Televisiot, tulostimet, tietokoneet

Kuvat eivät näy televisiossa.
PictBridge-aloitusnäyttö ei tule näkyviin, kun kamera kytketään tulostimeen.
Tulostettavia kuvia ei näy.
Paperikoon valitseminen kamerasta ei onnistu.
Nikon Transfer 2 ei käynnisty, kun kamera kytketään tietokoneeseen.

Kuvat eivät näy televisiossa.

PictBridge-aloitusnäyttö ei tule näkyviin, kun kamera kytketään tulostimeen.

Kun [Lataus tietokoneesta] -asetuksena on [Automaattinen], PictBridge-aloitusnäyttö ei välttämättä tule näkyviin eikä kuvien tulostaminen ole välttämättä mahdollista joillakin PictBridge-yhteensopivilla tulostimilla. Aseta [Lataus tietokoneesta] tilaan [Pois] ja kytke kamera tulostimeen uudelleen.

Tulostettavia kuvia ei näy.

Paperikoon valitseminen kamerasta ei onnistu.

Paperikokoa ei voida valita kamerasta seuraavissa tilanteissa, vaikka käytössä olisi PictBridge-yhteensopiva tulostin. Valitse paperikoko tulostimessa.

Nikon Transfer 2 ei käynnisty, kun kamera kytketään tietokoneeseen.

Älylaitteet, SnapBridge-sovellus

Katso ”Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)” ja SnapBridge-sovelluksen verkko-ohjeista (https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html).

[Muodosta yhteys älylaitt.] ei ole valittavissa.
Laiteparin muodostaminen älylaitteen kanssa [Muodosta yhteys älylaitt.] -toiminnolla ei onnistu.

Vaikka laitepari on muodostettu, yhteyttä ei muodosteta Bluetooth:n kautta automaattisesti.
Kuvien lataaminen älylaitteeseen, joka on yhdistetty SnapBridge-sovelluksella ei onnistu.
Valokuvien lataaminen alkuperäisessä koossa SnapBridge-sovelluksen kautta älylaitteelle ei onnistu.
Etävalokuvaus ei onnistu älylaitteella, joka on yhdistetty SnapBridge-sovelluksella.
Yhteys on heikko tai kuvan latausnopeus on erittäin hidas Wi-Fi-yhteyden kautta SnapBridge-sovelluksella.

[Muodosta yhteys älylaitt.] ei ole valittavissa.
Laiteparin muodostaminen älylaitteen kanssa [Muodosta yhteys älylaitt.] -toiminnolla ei onnistu.

Vaikka laitepari on muodostettu, yhteyttä ei muodosteta Bluetooth:n kautta automaattisesti.

Kuvien lataaminen älylaitteeseen, joka on yhdistetty SnapBridge-sovelluksella ei onnistu.

Valokuvien lataaminen alkuperäisessä koossa SnapBridge-sovelluksen kautta älylaitteelle ei onnistu.

Kameran [Autom. lähet. asetukset] ja [Merkitse ladattavaksi] -toimintoja varten valokuvat ladataan enintään 2 megapikselin kuvakoossa. Jos haluat lähettää alkuperäisessä koossa, käytä SnapBridge-sovelluksen toimintoa [Download pictures (Lataa kuvat)].

Etävalokuvaus ei onnistu älylaitteella, joka on yhdistetty SnapBridge-sovelluksella.

Yhteys on heikko tai kuvan latausnopeus on erittäin hidas Wi-Fi-yhteyden kautta SnapBridge-sovelluksella.

Kokeile kanavan vaihtamista kameran asetusten valikossa [Verkkovalikko] [Wi-Fi] [Verkkoasetukset] [Kanava].