Virheilmoitukset

Jos näyttöön tulee virheilmoitus, tarkista seuraavat tiedot.

Akku on kuumentunut. Kameran virta katkaistaan.
Kameran virta katkaistaan ylikuumentumisen ehkäisemiseksi.

Muistikortissa kirjoituksen esto.
Korttia ei voida käyttää
Korttia ei voida lukea.

Korttia ei ole alustettu. Alusta kortti?
Muisti lopussa
Kuvaa ei voi tallentaa.
Enempiä kuvia ei voi arvostella.
Albumi on täynnä. Kuvia ei voi enää lisätä.

Kuvaa ei voi muokata.
Ei voi tallentaa elokuvaa.
Muistissa ei kuvia
Tiedostossa ei kuvatietoja
Kaikki kuvat piilossa
Sammuta kamera ja käynnistä kamera uudelleen.
Viestintävirhe
Järjestelmävirhe
Tulostusvirhe: tarkista tulostimen tila.
Tulostinvirhe: tarkista paperi.
Tulostinvirhe: paperitukos.
Tulostinvirhe: ei paperia.
Tulostinvirhe: tarkista muste.
Tulostinvirhe: muste loppu.
Tulostinvirhe: virheellinen tiedosto.

Akku on kuumentunut. Kameran virta katkaistaan.
Kameran virta katkaistaan ylikuumentumisen ehkäisemiseksi.

Kameran virta katkeaa automaattisesti. Odota, kunnes kameran tai akun lämpötila on laskenut, ennen kuin jatkat laitteen käyttöä.

Muistikortissa kirjoituksen esto.

Kirjoitussuojauskytkin on lukittu. Poista lukitus.

Korttia ei voida käyttää
Korttia ei voida lukea.

Muistikorttia käytettäessä tapahtui virhe.

Korttia ei ole alustettu. Alusta kortti?

Muistikorttia ei ole alustettu kameraa varten.
Alustus poistaa kaikki muistikortille tallennetut tiedot. Jos haluat ottaa kuvista kopiot, paina joustavaa painiketta 4 ( [Ei]) ja tallenna kopiot tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen ennen muistikortin alustusta. Alusta muistikortti painamalla joustavaa painiketta 3 ( [Kyllä]).
Muistikortit

Muisti lopussa

Poista kuvia tai aseta kameraan uusi muistikortti.

Kuvaa ei voi tallentaa.

Enempiä kuvia ei voi arvostella.
Albumi on täynnä. Kuvia ei voi enää lisätä.

Arvosteltuja tai suosikkeihin lisättyjä kuvia on jo 999. Poista arvosteluja tai poista kuvia suosikeista.
Arvostelujen muuttaminen tai arvostelun poistaminen yksittäisistä kuvista, Poista kaikki arvostelut, Yksittäisten kuvien poistaminen suosikeista, Kaikkien suosikkien poistaminen kuvista

Kuvaa ei voi muokata.

Tarkista, että kuvia voidaan muokata.
Kuvan muokkausta koskevia rajoituksia, Kuvia ei voi muokata.

Ei voi tallentaa elokuvaa.

Elokuvaa muistikortille tallennettaessa tapahtui aikakatkaisuvirhe. Käytä muistikorttia, jonka kirjoitusnopeus on suurempi.
Mahdolliset muistikortit, Elokuvan enimmäistallennusaika

Muistissa ei kuvia

Kameran sisäisessä muistissa tai muistikortilla ei ole kuvia.

Tiedostossa ei kuvatietoja

Tiedostoa ei ole luotu tai muokattu tällä kameralla. Tiedostoa ei voi katsella tällä kameralla. Katsele tiedostoa tietokoneella tai laitteella, jolla tiedosto on luotu tai jolla sitä on muokattu.

Kaikki kuvat piilossa

Diaesitystä tms. varten ei ole kuvia.

Sammuta kamera ja käynnistä kamera uudelleen.

Objektiivin toimintahäiriö. Jos katkaiset kameran virran ja kytket sen uudelleen päälle, objektiivin toiminta palautuu normaaliksi.
Kameran virta on kytketty, mutta se ei reagoi.
Jos ongelma ei häviä kameran uudelleenkäynnistyksen jälkeen, ota yhteys vähittäismyyjään tai huoltoammattilaiseen, jolla on Nikon-valtuutus.

Viestintävirhe

Tulostinyhteydessä tapahtui virhe. Katkaise kamerasta virta ja kytke USB-kaapeli uudelleen.
Kuvien tulostus tulostimella

Järjestelmävirhe

Kameran virtapiireissä tapahtui virhe. Katkaise kamerasta virta, irrota akku, aseta se takaisin ja kytke virta.
Kameran virta on kytketty, mutta se ei reagoi.
Jos virhe toistuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoon.

Tulostusvirhe: tarkista tulostimen tila.

Kun olet ratkaissut ongelman, jatka tulostusta painamalla joustavaa painiketta 3 ( [Jatka]).
Katso lisätietoja tulostimen käyttöohjeista.

Tulostinvirhe: tarkista paperi.

Aseta tulostimeen sopivan kokoista paperia ja jatka tulostusta painamalla joustavaa painiketta 3 ( [Jatka]).
Katso lisätietoja tulostimen käyttöohjeista.

Tulostinvirhe: paperitukos.

Poista juuttunut paperi ja jatka tulostusta painamalla joustavaa painiketta 3 ( [Jatka]).
Katso lisätietoja tulostimen käyttöohjeista.

Tulostinvirhe: ei paperia.

Aseta tulostimeen sopivan kokoista paperia ja jatka tulostusta painamalla joustavaa painiketta 3 ( [Jatka]).
Katso lisätietoja tulostimen käyttöohjeista.

Tulostinvirhe: tarkista muste.

Tulostimen mustekasetissa on ongelma. Tarkista muste ja jatka tulostusta painamalla joustavaa painiketta 3 ( [Jatka]).
Katso lisätietoja tulostimen käyttöohjeista.

Tulostinvirhe: muste loppu.

Vaihda mustekasetti ja jatka tulostusta painamalla joustavaa painiketta 3 ( [Jatka]).
Katso lisätietoja tulostimen käyttöohjeista.

Tulostinvirhe: virheellinen tiedosto.

Tulostettavassa kuvatiedostossa on ongelma. Peruuta tulostus painamalla joustavaa painiketta 4 ( [Peruuta]).