Tuotteen hoito

Noudata laitteen käytössä ja säilytyksessä kohtien ”Turvallisuudesta” ja ”<Tärkeää> Iskunkestävyyttä, vesitiiviyttä, pölytiiviyttä ja kosteuden tiivistymistä koskevia huomautuksia” varoitusten lisäksi seuraavia ohjeita.

Kamera
Akku
Verkkovirtalaturi
Muistikortit

Kamera

Älä kohdista voimakkaita iskuja kameraan

Laite saattaa mennä epäkuntoon, jos siihen kohdistuu voimakas isku tai se tärisee rajusti. Älä kosketa objektiivia tai käsittele sitä rajusti.

Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia

Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään rakennukseen tai sieltä ulos, voivat saada kosteuden tiivistymään laitteen sisään. Kosteuden tiivistymisen välttämiseksi pidä laitetta kantolaukussa tai muovipussissa, ennen kuin altistat sen äkilliselle lämpötilan muutokselle.

Vältä voimakkaita magneettikenttiä

Älä käytä tai säilytä tätä laitetta lähellä laitteita, jotka tuottavat voimakasta sähkömagneettista säteilyä tai voimakkaita magneettikenttiä. Jos näin tehdään, tietoja saattaa kadota tai kameraan voit tulla toimintahäiriö.

Älä pidä objektiivia kauan kohdistettuna voimakkaaseen valonlähteeseen

Älä kohdista objektiivia pitkiksi ajoiksi aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin, kun käytät tai säilytät kameraa. Voimakas valo saattaa heikentää kuvakennoa tai aiheuttaa valokuviin valkoisen hunnun.

Katkaise laitteesta virta ennen virtalähteen tai muistikortin irrottamista

Älä poista akkua, kun laitteen virta on kytkettynä tai kun kuvien tallennus tai poisto on kesken. Jos katkaiset virran näissä tilanteissa, tietoja voi hävitä tai muistikortti tai virtapiirit voivat vaurioitua.

Näyttöä koskevia huomautuksia

Akku

Käyttöä koskevat varotoimet

Akun lataus

Tarkista akun varaus ennen kameran käyttöä ja vaihda tai lataa akku tarvittaessa.

Vara-akkujen käyttö

Aina kun mahdollista, pidä mukanasi täyteen ladattuja vara-akkuja ottaessasi kuvia tärkeissä tilaisuuksissa.

Akun käyttäminen kylmässä

Akkujen kapasiteetti vähenee kylmässä.
Jos lähes tyhjää akkua käytetään alhaisissa lämpötiloissa, kamera ei ehkä käynnisty. Pidä vara-akkuja lämpimässä paikassa ja vaihda tarvittaessa. Osa kylmän akun varauksesta palaa ennalleen lämpimässä.

Akun navat

Akun napoihin tarttunut lika saattaa haitata kameran toimintaa. Jos akun navat likaantuvat, pyyhi ne puhtaalla ja kuivalla liinalla ennen käyttöä.

Tyhjentyneen akun lataus

Jos kameran virta kytketään tai katkaistaan, kun siinä oleva akku on tyhjentynyt, akun kesto saattaa heikentyä. Lataa tyhjentynyt akku ennen käyttöä.

Akun säilytys

Akun kesto

Kun täyteen ladatun akun toiminta-aika huoneenlämpötilassa on selvästi lyhentynyt, akku on vaihdettava uuteen. Hanki uusi akku.

Käytettyjen akkujen kierrätys

Kierrätä akut paikallisten määräysten mukaisesti varmistaen ensin, että liittimet on eristetty teipillä.

Verkkovirtalaturi

Muistikortit

Käyttöä koskevat varotoimet

Alustaminen