Tiedostojen nimet

Kameraan tallennetut tiedostot nimetään seuraavasti:

OsaKuvaus
1 TunnisteEi näy kameran näytössä.
  • DSCN: Alkuperäiset valokuvat, elokuvat
  • RSCN: Rajatut kopiot
  • SSCN: Pikkukuvien kopiot
  • FSCN: Kuvanmuokkaustoiminnoilla (muut kuin rajaus ja pikkukuva) luodut kuvat
  • XXXA: [Jätä viesti] -toiminnolla tallennetut viestit (ensimmäiset kolme kirjainta ovat samat kuin kuvalla, johon viesti tallennetaan)
  • XXXB: [Jätä vastaus] -toiminnolla tallennetut viestit (ensimmäiset kolme kirjainta ovat samat kuin kuvalla, johon viesti tallennetaan)
2 Tiedoston numeroMääräytyy nousevassa järjestyksessä: ”0001”–”9999”.
  • Aina, kun kuvia otetaan [Kuvaa tietyin aikavälein] -toiminnolla, luodaan uusi kansio ja kuvat tallennetaan tähän kansioon. Tiedostojen numerointi alkaa numerosta ”0001”.
3 PääteOsoittaa tiedostomuodon.
  • .JPG: Valokuvat
  • .MP4: Elokuvat
  • .WAV: Viestit (Tiedoston numero on sama kuin kuvalla, johon viesti tallennetaan.)