Pirma perskaitykite šią informaciją

Simboliai ir sutartiniai ženklai
Informacija ir įspėjimai

Simboliai ir sutartiniai ženklai

Informacija ir įspėjimai

Mokymasis visą gyvenimą

Dėl Nikon programos „Mokymasis visą gyvenimą“ įsipareigojimo gaminius nuolat prižiūrėti ir mokyti vartotojus, informacija nuolat atnaujinama ir pateikiama interneto svetainėse:

Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausios informacijos, patarimų, atsakymų į dažnai užduodamus klausimus (D. U. K.) ir bendrųjų patarimų apie skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir fotografiją. Papildomos informacijos galite gauti iš Nikon atstovo savo gyvenamojoje vietoje. Apsilankykite šiame tinklalapyje, jei norite rasti kontaktinę informaciją:
https://imaging.nikon.com/

Prieš darant svarbias nuotraukas

Prieš fotografuodami svarbiomis progomis (pavyzdžiui, per vestuves arba prieš išvykdami į kelionę), nufotografuokite keletą bandomųjų kadrų, kad įsitikintumėte, jog fotoaparatas veikia normaliai. Nikon neprisiima atsakomybės už nuostolius ar negautą pelną, kuriuos sąlygojo netinkamas gaminio veikimas.

Naudokite tik Nikon elektroninius priedus

Nikon COOLPIX fotoaparatai sukurti taip, kad atitiktų griežčiausius reikalavimus, juose taip pat panaudota sudėtinga elektroninė schema. Tik Nikon elektroniniai priedai (įskaitant akumuliatoriaus įkroviklius, akumuliatorius, kraunamuosius kintamosios srovės adapterius, kintamosios srovės adapterius ir USB laidus), kuriuos Nikon specialiai patvirtino kaip tinkamus naudoti su šiuo Nikon skaitmeniniu fotoaparatu, yra sukonstruoti ir išbandyti, atsižvelgiant į minėtų elektroninių schemų veikimo ir saugos reikalavimus.
JEI NAUDOSITE NE NIKON ELEKTRONINIUS PRIEDUS, GALITE SUGADINTI FOTOAPARATĄ IR PRARASTI NIKON GARANTIJĄ.
Holografinis antspaudas, nurodantis, kad priedas yra originalus Nikon gaminys, yra pritvirtintas prie numatyto įkraunamo ličio jono akumuliatoriaus.

Naudojant trečiosios šalies siūlomus įkraunamus ličio jonų akumuliatorius, nepažymėtus Nikon holografiniu antspaudu, gali sutrikti įprastas fotoaparato veikimas, akumuliatorius gali perkaisti, užsidegti, sutrūkinėti, iš jo gali ištekėti skystis.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie firminius Nikon priedus, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį Nikon platintoją.

Apie vadovus

Paisykite pranešimų dėl autorių teisių

Pagal autorių teisių apsaugos įstatymą draudžiama be autorių teisių turėtojo leidimo naudoti autorių teisėmis apsaugotų darbų nuotraukas arba vaizdo įrašus, padarytus fotoaparatu. Išimtys taikomos, jei naudojama asmeniškai, tačiau atminkite, kad net asmeninis naudojimas gali būti ribojamas, jei nufotografuotos arba nufilmuotos parodos ar tiesioginiai pasirodymai.

Laikmenų duomenims saugoti šalinimas

Nepamirškite, kad ištrynus vaizdus arba suformatavus duomenų saugojimo įrenginius, pvz., atminties korteles arba integruotąją fotoaparato atmintį, pirminiai vaizdo duomenys ištrinami nevisiškai. Kartais ištrintus failus iš išmestos laikmenos galima atgaminti su laisvai parduodama programine įranga, todėl galima piktybiškai pasinaudoti asmeniniais vaizdo duomenimis. Tokių duomenų apsauga turi pasirūpinti pats vartotojas.

Prieš išmesdami duomenų saugojimo įrenginį arba jį perduodami kitam savininkui, fotoaparato nustatymų meniu dalyje [Reset all (nustatyti viską iš naujo)] nustatykite visus fotoaparato nustatymus iš naujo. Kai nustatysite iš naujo, naudodami komercinę trynimo įrangą, ištrinkite visus duomenis arba, fotoaparato nustatymų meniu pasirinkdami [Format memory (formatuoti atmintį)] arba [Format card (formatuoti kortelę)], suformatuokite įrenginį, tada visą jo atmintį užpildykite vaizdais, kuriuose nėra asmeninės informacijos (pavyzdžiui, įrašykite giedro dangaus vaizdų). Be to, prieš išmesdami arba perkeldami tokiu pačiu būdu pakeiskite vaizdą fotoaparato nustatymų meniu [Welcome screen (pasveikinimo ekranas)] [On: Photo (įjungta: nuotrauka)] kitu vaizdu. Fiziškai naikindami atminties korteles saugokitės, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte turto.

Conformity marking (atitikties žymė)

Norėdami pamatyti kai kuriuos šiam fotoaparatui suteiktus atitikties ženklus, vadovaukitės toliau pateikta tvarka.
Įjunkite fotografavimo arba atkūrimo režimą  4-as kintamos paskirties mygtukas () Camera settings (fotoaparato nustatymai) Conformity marking (atitikties žymė)