Ekrano indikatoriai

Rodiniuose rodoma informacija keičiasi pagal fotoaparato nustatymus ir naudojimo būseną.

Kita informacija nerodoma, jei kelias sekundes neatliekate jokių veiksmų.

Paspaudus kintamosios paskirties mygtuką arba kryptinį valdiklį, informacija vėl rodoma.

Fotografavimo ekranas
Atkūrimo ekranas

Fotografavimo ekranas

1Kintamos paskirties mygtukų piktogramos
Kintamos paskirties mygtukų naudojimas
2„Nenustatyta data“
Ekrane mirksi .
3[Flash (blykstė)]
Flash (blykstė)
4[Change colors (keisti spalvas)]
Change colors (keisti spalvas)
5[Self-timer (automatinis laikmatis)]
Self-timer (automatinis laikmatis)
6[Self-portrait timer (automatinio portreto laikmatis)]
Self-timer (automatinis laikmatis)
7[Smile timer (šypsenos laikmatis)]
Smile timer (šypsenos laikmatis)
8[Shoot at intervals (fotografuoti intervalais)]
Shoot at intervals (fotografuoti intervalais)
9Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Fotografavimas
10Kraunamojo kintamosios srovės adapterio jungtis
11Priartinimas
Priartinimo naudojimas

12Duomenų apie vietą gavimas
Location data display (duomenų apie vietą rodymas)
13Airplane mode (lėktuvo režimas)
Network menu (tinklo meniu)
14Wi-Fi ryšys
Network menu (tinklo meniu)
15Bluetooth ryšys
Network menu (tinklo meniu)
16Vaizdo blokavimas
Vaizdo trynimo draudimas (vaizdo blokavimas)
17Fotografavimo režimas
Point and shoot (nusitaikyti ir fotografuoti)
Choose a style (pasirinkti stilių)
18Likusių ekspozicijų skaičius (nejudantys vaizdai)
Galimų išsaugoti vaizdų skaičius
19Likusi filmavimo trukmė
Filmavimas ir filmų atkūrimas
20Vidinė atmintis
Fotografavimas

21Užrakto greitis
Užrakto atleidimo mygtukas
22F skaičius
Užrakto atleidimo mygtukas
23Fokusavimo sritis (objekto radimo AF)
Objekto radimo AF naudojimas
24Fokusavimo sritis (centras)
Fotografavimas
25Fokusavimo sritis (veido aptikimas)
Veido aptikimo funkcijos naudojimas
26Židinio daviklis
Fotografavimas

Atkūrimo ekranas

1Kintamos paskirties mygtukų piktogramos
Kintamos paskirties mygtukų naudojimas
2Įrašo data
3Įrašo laikas
4žinutė (atsakymas)
Leave a reply (palikti atsakymą)
5žinutė
Leave a message (palikti žinutę)
6Apkarpyta
Apkarpymas
7Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Fotografavimas
8Kraunamojo kintamosios srovės adapterio jungtis
9Vaizdo blokavimas
Vaizdo trynimo draudimas (vaizdo blokavimas)
10[Favorites (parankiniai)]
Favorites (parankiniai)
11Garsumas
Veiksmai filmo atkūrimo metu
12Perjungti į viso kadro atkūrimą
Miniatiūrų atkūrimas
13[Grading (vertinimas)]
Grading (vertinimas)
14Atkūrimo režimas
Vaizdų atkūrimas
15Dabartinio vaizdo numeris
16Filmavimo / žinutės įrašymo laikas
17Vidinė atmintis
Fotografavimas
18Filmo atkūrimo vadovas
Filmavimas ir filmų atkūrimas