Kintamos paskirties mygtukų naudojimas

Jei kintamos paskirties mygtuką paspausite, kai rodomas fotografavimo arba atkūrimo ekranas, bus parodytas dabartinio režimo meniu, o jūs galėsite keisti įvairius nustatymus.

1: 1-as kintamos paskirties mygtukas

2: 2-as kintamos paskirties mygtukas

3: 3-ias kintamos paskirties mygtukas

4: 4-as kintamos paskirties mygtukas

 1. Norėdami įjungti meniu, spustelėkite kintamos paskirties mygtuką.
  • Priklausomai nuo fotoaparato nustatymų, meniu nebus rodomas net ir nuspaudus kintamos paskirties mygtuką.
 2. Paspauskite kintamos paskirties mygtuką, kad pasirinktumėte elementą.
  • Kai rodoma , į ankstesnį ekraną galite sugrįžti paspaudę 1-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Priklausomai nuo fotoaparato nustatymų, kai kurių parinkčių negalima pasirinkti arba parodyti.
 3. Paspauskite kintamos paskirties mygtuką, kad pasirinktumėte elementą.
  • Jei meniu turinys yra kelių puslapių ilgio, rodomas puslapio padėties orientyras (1). Norėdami įjungti ankstesnį arba kitą puslapį, paspauskite kryptinį valdiklį .
 4. Norėdami patvirtinti nustatymą, spustelėkite kintamos paskirties mygtuką.
  • Dabartinis nustatymas rodomas su geltona juosta (1).
  • Kai rodomas meniu, galite grįžti į fotografavimo režimą paspausdami užrakto atleidimo mygtuką arba () mygtuką.