Maitinimo lemputė

Toliau nurodytais atvejais įsijungia arba mirksi maitinimo lemputė.

BūsenaReikšmė
Šviečia
  • Įsijungia iš karto, kai tik įjungiamas fotoaparatas.
  • Fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio USB laidu.
  • Maitinimo lemputė užsidega net ir išjungus fotoaparatą, kai naudojant fotoaparato nustatymų meniu [Network menu (tinklo meniu)] [Bluetooth] [Send while off (siųsti kai išjungta)] užmezgamas ryšys su išmaniuoju įrenginiu.
Mirksi
  • Fotoaparatas veikia budėjimo režimu, kadangi nebuvo naudojamas maždaug tris minutes.
    Automatinio išjungimo funkcija
  • Fotoaparatas aptinka žmogaus veidą, naudojant elementą [Underwater face framing (veido įrėminimas po vandeniu)] nustatyme [Choose a style (pasirinkti stilių)].
  • Fotoaparatas fotografuoja, kol [Choose a style (pasirinkti stilių)] nustatyta ties parinktimi [Shoot at intervals (fotografuoti intervalais)].
Greitai mirksi
  • Ekrane rodoma [Battery exhausted. (Akumuliatorius išsikrovė.)]. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.
  • Fotoaparato vidus arba akumuliatorius įkaitęs. Fotoaparatas automatiškai išsijungia. Prieš naudodami toliau, palaukite, kol fotoaparatas arba akumuliatorius atvės.