Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas

 1. Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelį.
 2. Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę.
  • Tinkamai nukreipę teigiamą ir neigiamą akumuliatoriaus kontaktus, pastumkite geltoną akumuliatoriaus fiksatorių (1) ir iki galo įstatykite akumuliatorių į vietą (2).
  • Kai atminties kortelė tinkamai pakreipta, slinkite ją į atminties kortelės lizdą, kol spragtelėdama įsistatys (3).
  • Saugokitės, kad neįdėtumėte akumuliatoriaus ar atminties kortelės apverstos arba priešingu galu, kadangi tai gali sukelti gedimą.
  • Jei atminties kortelės apsauga nuo įrašymo užblokuota, negalite fotografuoti, trinti nuotraukų arba formatuoti atminties kortelės.
  • Fotoaparato duomenis, įskaitant nuotraukas ir filmus, galima įrašyti arba į atminties kortelę, arba į vidinę atmintį. Norėdami naudoti vidinę atmintį, išimkite atminties kortelę.
 3. Uždarykite akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelį.
  • Visiškai priglauskite dangtelį rodykle nurodyta kryptimi (1) ir iki galo įstumkite (2).
  • Stumdami atvirą dangtelį galite sugadinti fotoaparatą.

Pastabos dėl atsparumo vandeniui ir dulkėms savybių

Pastabos dėl atsparumo smūgiams, vandeniui ir dulkėms savybių

Atminties kortelės formatavimas

Jei į šį fotoaparatą pirmą kartą įdedate kitame įrenginyje naudotą atminties kortelę, nepamirškite jos suformatuoti šiuo fotoaparatu.

 • Įsidėmėkite, kad formatuojant atminties kortelę visam laikui ištrinami visi vaizdai ir kiti duomenys, esantys atminties kortelėje.
  Prieš formatuodami atminties kortelę būtinai pasidarykite visų vaizdų, kuriuos norite išsaugoti, kopijas.
 • Įdėkite atminties kortelę į fotoaparatą ir fotoaparato nustatymų meniu pasirinkite [Format card (formatuoti kortelę)].

Akumuliatoriaus arba atminties kortelės išėmimas
Tinkamos atminties kortelės

Akumuliatoriaus arba atminties kortelės išėmimas

Išjunkite fotoaparatą ir įsitikinkite, ar maitinimo lemputė ir ekranas išsijungė, tuomet atidarykite akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelį.

Tinkamos atminties kortelės

Fotoaparatas palaiko SD, SDHC ir SDXC atminties korteles.