Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. USB laidu (yra komplekte) prijunkite kraunamąjį kintamosios srovės adapterį prie fotoaparato su įdėtu akumuliatoriumi.
 2. Įkiškite kraunamojo kintamosios srovės adapterio kištuką į elektros lizdą.
  • Priklausomai nuo įsigijimo šalies arba regiono kištuko adapteris gali būti pritvirtintas. Kištuko adapterio forma skiriasi atsižvelgiant į įsigijimo šalį ar regioną.
  • Pradėjus įkrauti, lėtai mirksi įkrovimo lemputė. Visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimo laikas yra maždaug 1 valanda 40 minučių.
  • Įkrovus akumuliatorių įkrovimo lemputė užgęsta.
  • Jei maitinimo lemputė greitai mirksi, akumuliatoriaus negalima įkrauti dėl kurios nors iš toliau nurodytų tikėtinų priežasčių:
   • aplinkos temperatūra netinkama įkrauti;
   • USB laidas arba kraunamasis kintamosios srovės adapteris nėra tinkamai prijungti;
   • akumuliatorius pažeistas.
 3. Kai bus baigta krauti, atjunkite kraunamąjį kintamosios srovės adapterį nuo elektros lizdo ir atjunkite USB laidą.

Pastabos dėl USB laido

 • Naudokite tik USB UC-E21 laidą. Naudojant kitą USB laidą nei UC-E21, gaminys gali perkaisti, kilti gaisras ar elektros šokas.
 • Patikrinkite kištukų formą ir kryptį, nekiškite ir netraukite kištukų juos pakreipę.

Pastabos apie akumuliatoriaus įkrovimą

 • Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite kitos markės ar modelio kintamosios srovės adapterio nei EH-73P ir nenaudokite jokio parduotuvėse parduodamo USB kintamosios srovės adapterio arba mobiliojo telefono baterijos įkroviklio. Nepaisant šio nurodymo fotoaparatas gali perkaisti arba sugesti.
 • Kol fotoaparatas įkraunamas, jį galite naudoti, tačiau įkrovimas truks ilgiau. Tačiau, jeigu akumuliatoriaus įkrovos lygis labai mažas, gali nepavykti valdyti fotoaparato tuo metu, kai akumuliatorius įkraunamas.