Fotoaparato konfigūravimas

Kintamos paskirties mygtukais ir kryptiniu valdikliu pasirinkite ir keiskite nustatymus.

1: 1-as kintamos paskirties mygtukas

2: 2-as kintamos paskirties mygtukas

3: 3-ias kintamos paskirties mygtukas

4: 4-as kintamos paskirties mygtukas

5: Kryptinis valdiklis

 1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite maitinimo jungiklį.
 2. Paspausdami kryptinio valdiklio sritį , pasirinkite kalbą, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką (), kad pasirinkimą patvirtintumėte.
  • Rodomos kalbos priklauso nuo šalies arba regiono.
  • Naudojant fotoaparato nustatymų meniu galima bet kada pakeisti kalbą [Language (kalba)].
 3. Paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Yes (taip)]).
 4. Paspausdami 2-ą, 3-ią arba 4-ą kintamos paskirties mygtuką, pasirinkite datos formatą.
 5. Nustatykite datą ir laiką.
  • Spausdami pažymėkite elementus, o spausdami juos pakeiskite.
  • Pasirinkite minučių laukelį ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką (), kad patvirtintumėte nustatymą.
  • Norėdami nustatyti vasaros laiko funkciją, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką (). Kai ši parinktis įjungta, laikas būna nustatytas viena valanda anksčiau ir rodoma . Paspaudus 3-ią kintamos paskirties mygtuką () dar kartą, kad ji būtų išjungta, laikas pasukamas viena valanda atgal.
 6. Pasirodžius patvirtinimo dialogui, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Yes (taip)]).
  • Naudojant fotoaparato nustatymų meniu [Date and time (data ir laikas)] galima pakeisti datą ir laiką.
 7. Spausdami pasirinkite fono dizainą, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Norėdami vėl nustatyti numatytąją fono kompoziciją, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
  • Naudojant fotoaparato nustatymų meniu galima pakeisti numatytąją fono kompoziciją [Menu background (meniu fonas)].
 8. Perskaitykite pranešimus apie nepralaidumą vandeniui ir paspauskite .
  • Pavyzdžiui, pranešimai apie nepralaidumą vandeniui yra rodomi fotoaparatą įjungus pirmą kartą arba po įkrovimo.
 9. Peržiūrėkite paskutinį pranešimą ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Sąranka baigiama, o fotoaparatas perjungiamas į fotografavimo ekraną.