Nuotraukų trynimas

 1. Viso kadro atkūrimo režimu paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
 2. Paspausdami 2-ą, 3-ią arba 4-ą kintamos paskirties mygtuką, pasirinkite pageidaujamą trynimo būdą.
  • Jei pasirinkote [Erase this picture only (ištrinti tik šią nuotrauką)] arba [Erase all pictures (ištrinti visas nuotraukas)], pereikite prie 5 veiksmo.
  • Norėdami išeiti neištrynę, paspauskite 1-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 3. Kryptiniu valdikliu  pasirinkite norimą ištrinti vaizdą ir paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Pasirinktas vaizdas pažymimas varnele.
  • Varnelė parodoma arba pašalinama kaskart paspaudus 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Norėdami pašalinti visas varneles, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
 4. Varnelėmis pažymėkite visus vaizdus, kuriuos norite trinti, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką (), kad patvirtintumėte pasirinkimą.
 5. Pasirodžius patvirtinimo dialogui, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Yes (taip)]).
  • Ištrintų vaizdų grąžinti nebegalima.

Vaizdo trynimo draudimas (vaizdo blokavimas)

Kad netyčia neištrintumėte vaizdų, galite užblokuoti vaizdų trynimą.

 1. Kai įjungtas fotografavimo arba atkūrimo režimas, vienu metu nuspauskite ir palaikykite 1-ą ir 4‑ą kintamos paskirties mygtukus.
 2. Pasirodžius patvirtinimo dialogui, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Yes (taip)]).
  • Kai nustatytas vaizdų blokavimas, ekrane rodomas ženklelis .