Fotografavimo meniu sąrašas

Paspausdami kintamos paskirties mygtuką fotografavimo režimu, galite naudoti toliau pateiktas funkcijas.

Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Point and shoot (nusitaikyti ir fotografuoti)Fotografavimo režimas nustatomas ties parinktimi [Point and shoot (nusitaikyti ir fotografuoti)].
Fotoaparatas atpažįsta fotografavimo sąlygas, kai sukomponuojate nuotrauką, todėl galite fotografuoti naudodami toms sąlygoms tinkamus nustatymus.
Flash mode/self-timer (blykstės režimas/automatinis laikmatis) Flash (blykstė)
Suteikia galimybę blykstės nustatymus pakeisti pagal fotografavimo sąlygas.
Self-timer (automatinis laikmatis)
Fotoaparate yra automatinis laikmatis, kurį naudojant nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką užraktas atleidžiamas po 10 sekundžių arba 5 sekundžių.
Be to, galite nustatyti [Smile timer (šypsenos laikmatis)].
More picture options (daugiau nuotraukų parinkčių) Choose a style (pasirinkti stilių)
Pasirinkus stilių (fotografavimo sąlygas ir efektus) fotoaparato nustatymai automatiškai optimizuojami pasirinktai scenai.
Decorate (dekoruoti)
Fotografuodami galite vaizdui uždėti rėmelį.
Change colors (keisti spalvas)
Meniu galima nustatyti šviesumą (ekspozicijos kompensavimą) ar ryškumą arba nustatyti vieną vaizde paliekamą spalvą, o kitas spalvas pakeisti nespalvotais pustoniais.
Settings (nustatymai) Change sounds (keisti garsus)
Galima keisti užrakto ir mygtukų garsus.
Choose a size (rinktis dydį)
Galima nustatyti nuotraukų ir filmų dydį.
Camera settings (fotoaparato nustatymai)
Galima keisti įvairius bendruosius nustatymus.
Fotoaparato nustatymų meniu naudojimas