Point and shoot (nusitaikyti ir fotografuoti)

Kai fotoaparatą naudojate pirmą kartą, fotografavimo režimas nustatytas į [Point and shoot (nusitaikyti ir fotografuoti)]. Fotoaparatas atpažįsta fotografavimo sąlygas, kai sukomponuojate nuotrauką, todėl galite fotografuoti naudodami toms sąlygoms tinkamus nustatymus.
[Point and shoot (nusitaikyti ir fotografuoti)] yra fotoaparato numatytasis režimas.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()

Objekto radimo AF naudojimas

Kai iki pusės nuspaudžiate užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas sufokusuoja, kaip aprašyta toliau.

Pastabos apie objekto radimo AF

 • Priklausomai nuo fotografavimo sąlygų, objektas, kurį fotoaparatas pasirenka kaip pagrindinį, gali skirtis.
 • Toliau nurodytais atvejais fotoaparatas gali parinkti pagrindinį objektą netinkamai:
  • kai objektas labai tamsus arba šviesus;
  • kai pagrindinio objekto spalvos nėra aiškiai išryškintos;
  • kai kadras sukomponuotas taip, kad pagrindinis objektas būtų ekrano krašte;
  • kai pagrindinis objektas yra sudarytas iš pasikartojančio rašto.