Flash (blykstė)

Blykstės nustatymus galite pakeisti pagal fotografavimo sąlygas.

  1. Fotografavimo režimas
  2. 2-as kintamos paskirties mygtukas ()
  3. Flash (blykstė)
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Auto flash (automatinė blykstė)Blykstė suveikia prireikus, pavyzdžiui, esant menkam apšvietimui.
Flash off (blykstė išjungta)Blykstė nesuveikia.
Jei fotografuojate tamsioje aplinkoje, fotoaparatui stabilizuoti rekomenduojame naudoti trikojį.
Always fire flash (visada įjungti blykstę)Fotografuojant blykstė visada suveikia.
Naudokite norėdami „užpildyti“ (apšviesti) šešėlius ir fiksuodami objektus, kuriuos apšviečia foninė šviesa.

Pastabos dėl [Flash (blykstė)]

Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu

Pastabos dėl fotografavimo su blykste

Naudojant ties plačiakampe priartinimo padėtimi nustatytą blykstę, vaizdo kraštas gali būti tamsus – tai lemia fotografavimo atstumas. Šiek tiek pastūmus priartinimo valdiklį teleobjektyvo padėties link, situaciją galima kiek pagerinti.

Blykstės lemputė

Blykstės būseną galite patikrinti paspausdami užrakto atleidimo mygtuką iki pusės.

  • Šviečia: paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki galo, blykstė suveikia.
  • Mirksi: blykstė įkraunama. Fotoaparatas negali fotografuoti.
  • Nešviečia: fotografuojant blykstė nesuveikia.

Blykstės nustatymas