Self-timer (automatinis laikmatis)

Fotoaparate yra automatinis laikmatis, kurį naudojant nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką užraktas atleidžiamas po 10 sekundžių arba 5 sekundžių.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 2-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Self-timer (automatinis laikmatis)
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Off (išjungta)Automatinio laikmačio naudoti negalima.
10 s (10 sek.)Kai nuspaudžiate užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas atleidžia užraktą po 10 sekundžių.
Naudokite svarbiomis progomis, pavyzdžiui, per vestuves.
Self-portrait timer (automatinio portreto laikmatis)Kai nuspaudžiate užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas atleidžia užraktą po 5 sekundžių.
Naudokite autoportretams.
Smile timer (šypsenos laikmatis)Kai fotoaparatas aptinka besišypsantį veidą, galite fotografuoti automatiškai, nepaspausdami užrakto atleidimo mygtuko.
 1. Paspauskite 3-ią ( [10 s (10 sek.)]) arba 4-ą ( [Self-portrait timer (automatinio portreto laikmatis)]). kintamos paskirties mygtuką.
 2. Sukomponuokite nuotrauką ir iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
  • Kai naudojate [10 s (10 sek.)], įsitikinkite, kad objektai yra sufokusuoti.
  • Kai naudojate [Self-portrait timer (automatinio portreto laikmatis)], pereikite prie 3 veiksmo, iki galo paspauskite užrakto atleidimo mygtuką, tada komponuokite nuotrauką.
 3. Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.
  • Pradedama atgalinė laiko atskaita.
  • Automatinio laikmačio lemputė mirksi, tada prieš atleidžiant užraktą maždaug vieną sekundę šviečia ištisai.
  • Atleidus užraktą nustatoma automatinio laikmačio parinktis [Off (išjungta)].
  • Norėdami sustabdyti atvirkštinį skaičiavimą, dar kartą paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

Pastabos dėl [Self-timer (automatinis laikmatis)]

Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu

Židinys ir ekspozicija fotografavimo metu naudojant automatinį laikmatį

 • [10 s (10 sek.)]: židinys ir ekspozicija užblokuojami paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki galo.
 • [Self-portrait timer (automatinio portreto laikmatis)]: židinys ir ekspozicija nustatomi iš karto prieš atleidžiant užraktą.

Automatinio laikmačio nustatymas

Naudojant tam tikrus fotografavimo režimus arba nustatymus, šio nustatymo keisti negalima.
Blykstės ir automatinio laikmačio numatytųjų nustatymų sąrašas