Smile timer (šypsenos laikmatis)

Kai fotoaparatas aptinka besišypsantį veidą, galite fotografuoti automatiškai, nepaspausdami užrakto atleidimo mygtuko. Odos sušvelninimo funkcija nuotraukoje sušvelnina žmonių veidų odos atspalvius.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 2-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Self-timer (automatinis laikmatis)
 4. Smile timer (šypsenos laikmatis)
 1. Komponuokite nuotrauką.
  • Nukreipkite fotoaparatą į žmogaus veidą.
 2. Nepaspausdami užrakto atleidimo mygtuko laukite, kol žmogus nusišypsos.
  • Jei fotoaparatas aptinka šypseną dvigubu rėmeliu apvestame veide, užraktas yra automatiškai atleidžiamas.
  • Kai fotoaparatas aptinka besišypsantį veidą, jis automatiškai atleidžia užraktą.
  • Fotografuoti taip pat galima paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką.
 3. Automatinio fotografavimo išjungimas.
  • Paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką () [Self-timer (automatinis laikmatis)] [Off (išjungta)].

Pastabos dėl [Smile timer (šypsenos laikmatis)]

Kai automatinio laikmačio lemputė mirksi

Naudojant [Smile timer (šypsenos laikmatis)], automatinio laikmačio lemputė mirksi, kai fotoaparatas aptinka veidą, ir greitai sumirksi iš karto po to, kai atleidžiamas užraktas.

Odos sušvelninimo funkcijos naudojimas

Jei fotoaparatu aptinkami žmonių veidai, fotoaparatas prieš išsaugodamas juos apdoroja, kad sušvelnintų veido odos atspalvius (iki trijų veidų).
[Make skin prettier (pagražinti odą)] taip pat galima taikyti išsaugotiems vaizdams naudojant [Add makeup (pridėti makiažą)] atkūrimo režimu.
Add makeup (pridėti makiažą)

Pastabos dėl odos atspalvių sušvelninimo

 • Nufotografuotiems vaizdams įrašyti gali prireikti daugiau laiko nei įprasta.
 • Esant tam tikroms fotografavimo sąlygoms, norimi rezultatai gali būti ir nepasiekti, be to, efektai gali būti panaudoti nuotraukos sritims, kuriose veidų nėra.