Photograph food (fotografuoti maistą)

Fotoaparatas nustato atspalvį ir nufotografuoja maistą.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 3-ias kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Choose a style (pasirinkti stilių)
 4. naudokite , kad pasirinktumėte
 5. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 1. Kryptiniu valdikliu sureguliuokite atspalvį, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Atspalvio nustatymas išsaugomas fotoaparato atmintyje net išjungus fotoaparatą.
 2. Sukomponuokite objektą ir fotografuokite.
  • Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį.
  • Fotoaparatas automatiškai priartina iki artimiausios vietos, kurią galima fokusuoti.
  • Kai nustatyta tokia priartinimo padėtis, kai priartinimo indikatorius tampa žalias, fotoaparatas gali fokusuoti ne arčiau nei maždaug 20 cm atstumu nuo apsauginio stiklo priekio esančius objektus arba, nustačius didžiausio plačiakampio priartinimo padėtį, 5 cm atstumu esančius objektus.

Pastabos dėl [Photograph food (fotografuoti maistą)]

Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu