Shoot under water (fotografuoti po vandeniu)

Fotoaparatas apdoroja fotografavimui po vandeniu pritaikytą vaizdą.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 3-ias kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Choose a style (pasirinkti stilių)
 4. naudokite , kad pasirinktumėte
 5. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()

Daugiau informacijos apie fotografavimą po vandeniu žr. „<Svarbu> Pastabos dėl atsparumo sutrenkimams, vandeniui ir dulkėms bei kondensacijos“.

 1. Peržiūrėkite su nepralaidumu vandeniui susijusius pranešimus.
  • Kad pamatytumėte kitą pranešimą, paspauskite kryptinį valdiklį . Norėdami praleisti pranešimus ir įjungti fotografavimo ekraną, paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 2. Sukomponuokite objektą ir fotografuokite.
  • Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį.
  • Kai nustatyta tokia priartinimo padėtis, kai priartinimo indikatorius tampa žalias, fotoaparatas gali fokusuoti ne arčiau nei maždaug 20 cm atstumu nuo apsauginio stiklo priekio esančius objektus arba, nustačius didžiausio plačiakampio priartinimo padėtį, 5 cm atstumu esančius objektus.

Per 60 minučių nuo naudojimo po vandeniu arba paplūdimyje nuvalykite fotoaparatą.
Fotoaparato valymas jį naudojus po vandeniu

Pastabos dėl [Shoot under water (fotografuoti po vandeniu)]