Underwater face framing (veido įrėminimas po vandeniu)

Galite automatiškai fotografuoti žmonių veidus po vandeniu, nepanardindami savo veido.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 3-ias kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Choose a style (pasirinkti stilių)
 4. naudokite , kad pasirinktumėte
 5. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()

Daugiau informacijos apie fotografavimą po vandeniu žr. „<Svarbu> Pastabos dėl atsparumo sutrenkimams, vandeniui ir dulkėms bei kondensacijos“.

 1. Peržiūrėkite su nepralaidumu vandeniui susijusius pranešimus.
  • Kad pamatytumėte kitą pranešimą, paspauskite kryptinį valdiklį . Norėdami praleisti pranešimus ir įjungti fotografavimo ekraną, paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 2. Fotografavimo režimu paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo, kad būtų pradėta fotografuoti automatiškai.
 3. Panardinkite fotoaparatą po vandeniu ir nukreipkite jį į panirusio žmogaus veidą.
  • Kai fotoaparatas aptinka žmogaus veidą, sumirksi maitinimo ir automatinio laikmačio lemputės ir užraktas atleidžiamas automatiškai.
  • Atleidus užraktą lemputės mirksi greitai.
  • Priartinimo padėtis yra fiksuota plačiakampėje padėtyje.
 4. Kad baigtumėte fotografuoti, vėl paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.
  • Kai padaromos keturios nuotraukos arba fotoaparatas veikia automatinio fotografavimo režimu apie 30 sekundžių, fotografavimas sustabdomas automatiškai.
  • Baigus fotografuoti, užfiksuoti vaizdai parodomi ekrane. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką (), kad grįžtumėte į fotografavimo ekraną.

Per 60 minučių nuo naudojimo po vandeniu arba paplūdimyje nuvalykite fotoaparatą.
Fotoaparato valymas jį naudojus po vandeniu

Pastabos dėl [Underwater face framing (veido įrėminimas po vandeniu)]

 • Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
  Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu
 • Dėl prasto vandens skaidrumo arba tam tikros naudojamų akinių formos fotoaparatui gali nepavykti aptikti veidų.
 • Fotoaparatui esant po vandeniu belaidis ryšys negalimas.