Shoot at intervals (fotografuoti intervalais)

Fotoaparatas gali automatiškai fotografuoti iš anksto nustatytu intervalu.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 3-ias kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Choose a style (pasirinkti stilių)
 4. naudokite , kad pasirinktumėte
 5. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Shoot every 30 seconds (fotografuoti kas 30 sekundžių)Kas 30 sekundžių nufotografuojamas vaizdas.
Nuotraukų, kurias galima nufotografuoti, didžiausias skaičius: apie 280 vaizdų
Shoot once a minute (fotografuoti kas minutę)Kas minutę nufotografuojamas vaizdas.
Nuotraukų, kurias galima nufotografuoti, didžiausias skaičius: apie 140 vaizdų
Shoot every 5 minutes (fotografuoti kas 5 minutes)Kas penkias minutes nufotografuojamas vaizdas.
Nuotraukų, kurias galima nufotografuoti, didžiausias skaičius: apie 30 vaizdų
 1. Paspausdami 2-ą, 3-ią arba 4-ą kintamos paskirties mygtuką, pasirinkite fotografavimo intervalą.
 2. Kad nufotografuotumėte pirmą vaizdą, paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.
  • Aptikęs žmogaus veidą, fotoaparatas jį sufokusuoja.
   Veido aptikimo funkcijos naudojimas
  • Per pertrauką tarp fotografavimo veiksmų ekranas išsijungia, o maitinimo lemputė mirksi.
  • Prieš pat fiksuojant kitą vaizdą, ekranas automatiškai vėl įsijungia.
 3. Jei norite baigti fotografuoti, paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės.
  • Užfiksavus maksimalų vaizdų skaičių, fotografavimas sustabdomas automatiškai.

Pastabos dėl [Shoot at intervals (fotografuoti intervalais)]

 • Kad fotografuojant fotoaparatas netikėtai neišsijungtų, akumuliatorius turi būti pakankamai įkrautas.
 • Neišimkite atminties kortelės, kol fotoaparatas nebaigė fotografuoti.
 • Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
  Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu