Mirror (veidrodis)

Galite fotografuoti vaizdus, kurių pusės vertikaliai arba horizontaliai simetriškos kadro centrą kertančios simetrijos ašies atžvilgiu.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 3-ias kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Choose a style (pasirinkti stilių)
 4. naudokite , kad pasirinktumėte
 5. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Top → bottom (viršuje → apačioje)Viršutinė ekrano pusė užverčiama ant apatinės pusės, tada komponuojamas ir rodomas sudėtinis vaizdas.
Left → right (kairėje → dešinėje)Kairė ekrano pusė užverčiama ant dešinės pusės, tada komponuojamas ir rodomas sudėtinis vaizdas.
 1. Paspausdami 2-ą arba 3-ią kintamos paskirties mygtuką pasirinkite užvertimo kryptį.
 2. Sukomponuokite objektą ir fotografuokite.
  • Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį.
  • Kai nustatyta tokia priartinimo padėtis, kai priartinimo indikatorius tampa žalias, fotoaparatas gali fokusuoti ne arčiau nei maždaug 20 cm atstumu nuo apsauginio stiklo priekio esančius objektus arba, nustačius didžiausio plačiakampio priartinimo padėtį, 5 cm atstumu esančius objektus.

Pastabos dėl [Mirror (veidrodis)]

Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu