Add a bubble effect (pridėti burbulų efektą)

Pritaikius šį efektą vaizdas atrodo tarsi projektuojamas ant burbulo.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 3-ias kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Choose a style (pasirinkti stilių)
 4. naudokite , kad pasirinktumėte
 5. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 1. Įrėminkite pagrindinį objektą įrėminimo orientyre, kuris rodomas fotografavimo ekrane.
 2. Fotografuokite.
  • Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį.
  • Kai nustatyta tokia priartinimo padėtis, kai priartinimo indikatorius tampa žalias, fotoaparatas gali fokusuoti ne arčiau nei maždaug 20 cm atstumu nuo apsauginio stiklo priekio esančius objektus arba, nustačius didžiausio plačiakampio priartinimo padėtį, 5 cm atstumu esančius objektus.

Pastabos dėl [Add a bubble effect (pridėti burbulų efektą)]

Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu