Add a neon effect (pridėti neono efektą)

Pritaikius šį efektą, vaizdo kontūrai švyti tarsi neoninių vamzdelių skleidžiama šviesa.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 3-ias kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Choose a style (pasirinkti stilių)
 4. naudokite , kad pasirinktumėte
 5. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 1. Kryptiniu valdikliu pasirinkite kontūro spalvą, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Spalvos nustatymas išsaugomas fotoaparato atmintyje net išjungus fotoaparatą.
 2. Sukomponuokite objektą ir fotografuokite.
  • Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį.
  • Kai nustatyta tokia priartinimo padėtis, kai priartinimo indikatorius tampa žalias, fotoaparatas gali fokusuoti ne arčiau nei maždaug 20 cm atstumu nuo apsauginio stiklo priekio esančius objektus arba, nustačius didžiausio plačiakampio priartinimo padėtį, 5 cm atstumu esančius objektus.
  • Užfiksavę nuotrauką, neišjunkite fotoaparato, kol nebus įjungtas fotografavimo rodinys.

Pastabos dėl [Add a neon effect (pridėti neono efektą)]

Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu