Create a diorama effect (kurti dioramos efektą)

Fotoaparatas visur, išskyrus ekrano vidurį, pritaiko švelnų fokusavimo efektą, kad būtų išgautas dioramą primenantis vaizdas.

Šis efektas tinka iš aukštai fiksuojamiems vaizdams, kai pagrindinis objektas yra vaizdo viduryje.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 3-ias kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Choose a style (pasirinkti stilių)
 4. naudokite , kad pasirinktumėte
 5. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 1. Įrėminkite pagrindinį objektą įrėminimo orientyre, kuris rodomas fotografavimo ekrane.
 2. Fotografuokite.
  • Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį.
  • Kai nustatyta tokia priartinimo padėtis, kai priartinimo indikatorius tampa žalias, fotoaparatas gali fokusuoti ne arčiau nei maždaug 20 cm atstumu nuo apsauginio stiklo priekio esančius objektus arba, nustačius didžiausio plačiakampio priartinimo padėtį, 5 cm atstumu esančius objektus.

Pastabos dėl [Create a diorama effect (kurti dioramos efektą)]

Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu