Shoot a movie miniature (fotografuoti filmo miniatiūrą)

Kas dvi sekundes fiksuojamos miniatiūros tipo nuotraukos ir paskui jos sujungiamos, taip sukuriant daugiausiai 10 sekundžių ilgio filmuką.
Šis efektas tinka iš aukštai fiksuojamiems vaizdams, kai pagrindinis objektas yra vaizdo viduryje.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 3-ias kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Choose a style (pasirinkti stilių)
 4. naudokite , kad pasirinktumėte
 5. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 1. Įrėminkite pagrindinį objektą įrėminimo orientyre, kuris rodomas fotografavimo ekrane.
 2. Nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad būtų užfiksuotas pirmas vaizdas.
  • Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį.
  • Kai nustatyta tokia priartinimo padėtis, kai priartinimo indikatorius tampa žalias, fotoaparatas gali fokusuoti ne arčiau nei maždaug 20 cm atstumu nuo apsauginio stiklo priekio esančius objektus arba, nustačius didžiausio plačiakampio priartinimo padėtį, 5 cm atstumu esančius objektus.
  • Po pirmojo vaizdo fotoaparatas atleidžia užraktą automatiškai.
  • Tarp atskirų fotografavimų ekranas gali išsijungti.
 3. Norėdami baigti fotografavimą, paspauskite 1-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Užfiksavus 300 vaizdų, fotografavimas sustabdomas automatiškai.

Pastabos dėl [Shoot a movie miniature (fotografuoti filmo miniatiūrą)]

 • Kad fotografuojant fotoaparatas netikėtai neišsijungtų, akumuliatorius turi būti pakankamai įkrautas.
 • Negalite fotografuoti, jeigu neįdėta atminties kortelė.
 • Neišimkite atminties kortelės, kol fotoaparatas nebaigė fotografuoti.
 • Židinio, ekspozicijos ir atspalvio reikšmės nustatomos pagal pirmam vaizdui nustatytas reikšmes.
 • Garsas ir nuotraukos neįrašomi.
 • Fiksuotas filmo kadro dydis yra [Large (1080p) (didelis (1080p))].
 • Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
  Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu