Add light trails (pridėti šviesos takus)

Užfiksuojami šviesų pėdsakai, pvz., automobilių žibintų srautas arba žvaigždžių judėjimas.
Fotoaparatas vienodais laiko tarpais automatiškai fiksuoja judančius objektus, palygina visus vaizdus, sujungia tik šviesias jų sritis ir išsaugo juos kaip vieną vaizdą.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 3-ias kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Choose a style (pasirinkti stilių)
 4. naudokite , kad pasirinktumėte
 5. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Night scenes (naktiniai siužetai)Naudokite, kai norite užfiksuoti automobilių žibintų srautą naktinio kraštovaizdžio fone.
 • Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį.
 • Kadrai fiksuojami naudojant 4 sekundžių užrakto greitį. Užfiksavęs 50 kadrų, fotoaparatas automatiškai baigia fotografuoti.
 • Kaskart užfiksavus 10 kadrų, automatiškai saugomas vienas kompozicinis vaizdas su nuo fotografavimo pradžios persidengiančiais pėdsakais.
 • Nustatomas nuotraukų dydis 1280 × 960 pikselių.
Night sky (naktinis dangus)Naudokite, kai norite užfiksuoti žvaigždžių judėjimą.
 • Fotoaparatas fokusuoja begaliniu atstumu esančius objektus.
 • Kadrai fiksuojami naudojant 25 sekundžių užrakto greitį. Užfiksavęs 300 kadrų, fotoaparatas automatiškai baigia fotografuoti.
 • Kaskart užfiksavus 30 kadrų, automatiškai saugomas vienas kompozicinis vaizdas su nuo fotografavimo pradžios persidengiančiais pėdsakais.
 • Nustatomas nuotraukų dydis 2048 × 1536 pikselių.
 1. Paspausdami 2-ą arba 3-ią kintamos paskirties mygtuką, pasirinkite nustatymą.
 2. Pradėkite fotografuoti.
  • Ekranas gali būti išjungtas per visą fotografavimo intervalą.
 3. Jei fotografavimą norite baigti anksčiau nei jis bus užbaigtas automatiškai, paspauskite 1-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Kai gavote norimus pėdsakus, baikite fotografavimą. Jeigu tęsite fotografavimą, gali būti prarastos sudėtinėse srityse esančios detalės.

Pastabos dėl [Add light trails (pridėti šviesos takus)]

 • Kad fotografuojant fotoaparatas netikėtai neišsijungtų, akumuliatorius turi būti pakankamai įkrautas.
 • Negalite fotografuoti, jeigu neįdėta atminties kortelė.
 • Neišimkite atminties kortelės, kol fotoaparatas nebaigė fotografuoti.
 • Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
  Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu

Likęs laikas

Iki automatinio fotografavimo pabaigos likusį laiką galite peržiūrėti ekrane.