Choose a style (pasirinkti stilių)

Pasirinkus stilių (fotografavimo sąlygas ir efektus) fotoaparato nustatymai automatiškai optimizuojami pasirinktai scenai.

  1. Fotografavimo režimu paspauskite 3-ią fotografavimas kintamos paskirties mygtuką ().
  2. Paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Choose a style (pasirinkti stilių)]).
  3. Kryptiniu valdikliu pasirinkite stilių, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().

Galite nustatyti šias parinktis.
Shoot night scenes (fotografuoti naktinius siužetus)
Shoot close-ups (fotografuoti stambiu planu)
Photograph food (fotografuoti maistą)
Shoot under water (fotografuoti po vandeniu)
Underwater face framing (veido įrėminimas po vandeniu)
Shoot at intervals (fotografuoti intervalais)
Take a series of pictures (daryti nuotraukų seriją)
Photograph fireworks (fotografuoti fejerverkus)
Shoot backlit scenes (fotografuoti siužetus foniniame apšvietime)
Mirror (veidrodis)
Add a bubble effect (pridėti burbulų efektą)
Add a neon effect (pridėti neono efektą)
Add a cartoon effect (pridėti animacinio filmo efektą)
Take soft pictures (daryti švelnių spalvų nuotraukas)
Create a diorama effect (kurti dioramos efektą)
Shoot a movie miniature (fotografuoti filmo miniatiūrą)
Add light trails (pridėti šviesos takus)
Picture-in-picture (nuotrauka nuotraukoje)

Pastabos dėl [Choose a style (pasirinkti stilių)]

Atsižvelgiant į objektą, pageidaujamo efekto galite ir negauti.