Change sounds (keisti garsus)

Galite keisti užrakto ir mygtukų garsus.

 1. Fotografavimo režimas
 2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Change sounds (keisti garsus)
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Pick a shutter sound (rinktis užrakto garsą)Galima keisti užrakto ir fokusavimo garsus.
Pick a button sound (rinktis mygtuko garsą)Galite pasirinkti pyptelėjimą, kuris bus girdimas naudojant meniu ir pan.
Turn sounds on or off (įjungti arba išjungti garsus)Įjungiami arba išjungiami visi garsai.
 • [Turn sounds on (įjungti garsus)]: įjungiami visi garsai.
 • [Turn sounds off (išjungti garsus)]: visi garsai nutildomi.
 • Ši funkcija rodoma, kai [Variety menu (įvairių nustatymų meniu)] yra nustatyta reikšmė [Off (išjungta)].
 1. Paspauskite 2-ą arba 3-ią kintamos paskirties mygtuką.
 2. Garso tipą pasirinkite kryptiniu valdikliu .
  • : nustatomi standartiniai garsai.
  • : garsų nebus.
  • Norėdami atkurti pasirinktą garsą, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
 3. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Garsas nustatytas.