Fokusavimas

Užrakto atleidimo mygtukas
Veido aptikimo funkcijos naudojimas
Automatiniam fokusavimui netinkami objektai
Židinio fiksavimas

Užrakto atleidimo mygtukas

VeiksmasAprašas
Paspauskite iki pusėsUžrakto atleidimo mygtuko paspaudimas „iki pusės“ reiškia mygtuko paspaudimą iki padėties, kurioje juntamas silpnas pasipriešinimas, ir laikymą joje.
 • Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, nustatomas židinys ir ekspozicija (užrakto greitis ir f skaičius). Židinys ir ekspozicija lieka užfiksuoti tol, kol mygtukas laikomas paspaustas iki pusės.
 • Fokusavimo sritis skiriasi, atsižvelgiant į fotografavimo režimą ir nustatymus.
Paspauskite iki galoUžrakto atleidimo mygtuko paspaudimas „iki galo“ reiškia visišką mygtuko paspaudimą.
 • Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki galo, atleidžiamas užraktas.
 • Spausdami užrakto atleidimo mygtuką nenaudokite jėgos, nes taip galite sujudinti fotoaparatą ir vaizdai bus susilieję. Mygtuką spauskite švelniai.

Veido aptikimo funkcijos naudojimas

Pasirinkus toliau nurodytus nustatymus fotoaparatas naudoja veido aptikimo funkciją ir automatiškai sufokusuoja žmonių veidus.

Kai fotoaparatas aptinka kelis veidus, dvigubu rėmeliu apvedamas veidas, kurį fotoaparatas fokusuoja, o kiti veidai rodomi viengubuose rėmeliuose.

Jeigu iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką neaptinkami jokie veidai:

Pastabos dėl veido aptikimo

 • Fotoaparato gebėjimas aptikti veidus priklauso nuo įvairių veiksnių, pvz., nuo krypties, kuria žvelgia veidai.
 • Fotoaparatas negali aptikti veidų šiais atvejais:
  • kai veidus iš dalies dengia akiniai nuo saulės arba kitokios kliūtys;
  • kai veidai užima per didelį arba per mažą kadro plotą.

Automatiniam fokusavimui netinkami objektai

Toliau nurodytomis aplinkybėmis fotoaparatas gali nefokusuoti, kaip tikimasi. Retais atvejais objektas gali būti nesufokusuotas, nors fokusavimo sritis arba židinio daviklis šviečia žaliai:

Minėtomis aplinkybėmis pabandykite kelis kartus iš naujo sufokusuoti nuspausdami užrakto atleidimo mygtuką iki pusės arba sufokusuokite kitą objektą, esantį tokiu pat atstumu iki fotoaparato kaip ir reikiamas objektas, tada panaudokite židinio fiksavimą.
Židinio fiksavimas

Židinio fiksavimas

Fotografuoti su židinio fiksavimu rekomenduojama, kai fotoaparatas nesuaktyvina fokusavimo srities, kurioje yra pageidaujamas objektas. Toliau aiškinama, kaip naudoti židinio fiksavimą, kai fokusavimo sritis rodoma kadro centre.

 1. Nustatykite objektą į kadro centrą, tada paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės.
  • Fotoaparatas sufokusuoja objektą ir fokusavimo sritis pradeda šviesti žaliai.
  • Taip pat užfiksuojama ekspozicija.
 2. Neatleisdami mygtuko sukomponuokite nuotrauką iš naujo.
  • Būtinai išlaikykite tokį pat atstumą tarp fotoaparato ir objekto.
 3. Norėdami užfiksuoti nuotrauką, paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.