Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu

Kai kurių funkcijų negalima naudoti su kitomis meniu parinktimis.

Ribojama funkcijaAprašas
Flash (blykstė)Kai [Choose a style (pasirinkti stilių)] yra nustatyta ties viena iš šių reikšmių, blykstės naudoti negalima.
 • [Shoot night scenes (fotografuoti naktinius siužetus)]
 • [Photograph food (fotografuoti maistą)]
 • [Take a series of pictures (daryti nuotraukų seriją)]
 • [Photograph fireworks (fotografuoti fejerverkus)]
 • [Shoot backlit scenes (fotografuoti siužetus foniniame apšvietime)]
 • [Shoot a movie miniature (fotografuoti filmo miniatiūrą)]
 • [Add light trails (pridėti šviesos takus)]
Self-timer (automatinis laikmatis)Kai [Choose a style (pasirinkti stilių)] yra nustatyta ties viena iš šių reikšmių, automatinio laikmačio naudoti negalima.
 • [Underwater face framing (veido įrėminimas po vandeniu)]
 • [Shoot at intervals (fotografuoti intervalais)]
 • [Take a series of pictures (daryti nuotraukų seriją)]
 • [Photograph fireworks (fotografuoti fejerverkus)]
Self-portrait timer (automatinio portreto laikmatis)Kai [Choose a style (pasirinkti stilių)] yra nustatyta ties viena iš šių reikšmių, [Self-portrait timer (automatinio portreto laikmatis)] naudoti negalima.
 • [Shoot night scenes (fotografuoti naktinius siužetus)]
 • [Add light trails (pridėti šviesos takus)]
Smile timer (šypsenos laikmatis)Kai įjungta viena iš šių parinkčių, [Smile timer (šypsenos laikmatis)] naudoti negalima.
 • [Choose a style (pasirinkti stilių)]
 • [Highlight colors (paryškinti spalvas)]
Decorate (dekoruoti)Kai įjungta viena iš šių parinkčių, [Decorate (dekoruoti)] naudoti negalima.
 • [Smile timer (šypsenos laikmatis)]
 • [Choose a style (pasirinkti stilių)]
Change colors (keisti spalvas)Kai įjungta viena iš šių parinkčių, [Change colors (keisti spalvas)] naudoti negalima.
 • [Smile timer (šypsenos laikmatis)]
 • [Choose a style (pasirinkti stilių)]
Photo size (nuotraukos dydis)
 • Kai [Choose a style (pasirinkti stilių)] yra nustatyta ties viena iš šių reikšmių, [Photo size (nuotraukos dydis)] naudoti negalima.
  • [Shoot a movie miniature (fotografuoti filmo miniatiūrą)]
  • [Add light trails (pridėti šviesos takus)]
 • Nustačius [Choose a style (pasirinkti stilių)] ties reikšme [Picture-in-picture (nuotrauka nuotraukoje)], fiksuojama parinktis [Small (2 megapixels) (mažas (2 megapikseliai))].
 • Pasirinkus [Decorate (dekoruoti)] fiksuojama parinktis [Small (2 megapixels) (mažas (2 megapikseliai))].
Date stamp (datos žyma)Kai [Choose a style (pasirinkti stilių)] yra nustatyta ties viena iš šių reikšmių, datos ir laiko įterpti į nuotraukas negalima.
 • [Take a series of pictures (daryti nuotraukų seriją)]
 • [Shoot a movie miniature (fotografuoti filmo miniatiūrą)]
 • [Add light trails (pridėti šviesos takus)]
Electronic VR (elektroninis VR)Kai [Choose a style (pasirinkti stilių)] yra nustatyta ties viena iš šių reikšmių, elektroninio VR naudoti negalima.
 • [Shoot night scenes (fotografuoti naktinius siužetus)]
 • [Shoot at intervals (fotografuoti intervalais)]
 • [Take a series of pictures (daryti nuotraukų seriją)]
 • [Photograph fireworks (fotografuoti fejerverkus)]
 • [Shoot backlit scenes (fotografuoti siužetus foniniame apšvietime)]
 • [Add light trails (pridėti šviesos takus)]
Skaitmeninis priartinimas
 • Pasirinkus [Smile timer (šypsenos laikmatis)], skaitmeninio priartinimo naudoti negalima.
 • Kai [Choose a style (pasirinkti stilių)] yra nustatyta ties viena iš šių reikšmių, skaitmeninio priartinimo naudoti negalima.
  • [Shoot night scenes (fotografuoti naktinius siužetus)]
  • [Shoot under water (fotografuoti po vandeniu)]
  • [Underwater face framing (veido įrėminimas po vandeniu)]
  • [Shoot backlit scenes (fotografuoti siužetus foniniame apšvietime)]
  • [Take soft pictures (daryti švelnių spalvų nuotraukas)]
  • [Create a diorama effect (kurti dioramos efektą)]
  • [Shoot a movie miniature (fotografuoti filmo miniatiūrą)]