Apkarpymas

Apkarpykite vaizdus tik ties reikalingomis vietomis.

  1. Viso kadro atkūrimo režimu paspauskite kryptinį valdiklį ir priartinkite vaizdą.
  2. Nustatykite didinimo koeficientą ir rodinio padėtį, kad būtų rodoma tik apkarpytina dalis.
    • Didinimo koeficientą galite keisti paspausdami .
    • Norėdami pamatyti kitą vaizdo sritį, paspausdami 3-ią kintamos paskirties mygtuką () užfiksuokite didinimo koeficientą ir paspauskite . Norėdami vėl nustatyti didinimo koeficientą, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką () ir atfiksuokite didinimo koeficientą.
  3. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  4. Pasirodžius patvirtinimo dialogui, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Yes (taip)]).